ميرحسين موسوی: محیل و قدرت پرست، يا ساده و گيج؟
سکولاریسم نو / اسماعيل نوری علا
15-May-2010

افسوس که می بينم امروز، وقتی نوبت به ما ايرانی ها می رسد، برندهء جايزه نوبل مان جز تبليغ برای اسلام ناشناسی که گويا «مثل اسلام اينها نيست» و «سخت با دموکراسی و حقوق بشر هماهنگی دارد» رسالتی برای خود قائل نيست، و برندهء ايرانی جايزهء فستيوال کان هم دل با احمدی نژاد دارد اما رأی اش را به رفسنجانی می دهد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark