ورود دانشجویان 'بدحجاب' به دانشگاه تهران ممنوع شد
بی بی سی
22-May-2010

مصطفی خسروی مدیر کل حراست دانشگاه تهران به خبرگزاری مهر گفته که "ماموران انتظامات به افرادی که دارای پوشش نامناسب هستند تذکر می دهند و بعضا افرادی که وضعیت پوشش خیلی نامناسبی دارند را بر می گردانند."

به گفته مدیر کل حراست دانشگاه تهران، "جلوگیری از ورود افراد بد حجاب به دانشگاه تهران آغاز شده و بستر فرهنگی این کار نیز در حال فراهم شدن است."

پوشش مانتو و مقنعه برای دانشجویان دختر اجباری است اما مدیر کل حراست دانشگاه تهران می گوید که "ضابطه اجرایی که مدیریت دانشکده ها باید بر اساس آن عمل می کردند، وجود نداشته است."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark