تاکتیک جدید کروبی: فرار رو به جلو؟ تبرئه آیت‌الله خمینی؟
خودنویس / نیک آهنگ کوثر
22-May-2010 (one comment)

در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگى به وضع پرونده‏ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Kofri

آزادی به زبان خمینی

Kofri