غرب وسوسه بازرسی هواپیما و کشتی های ایرانی را از سر بیرون کند
IRIB
16-Jun-2010

رئیس مجلس شورای اسلامی : به امریکا و برخی کشورهای ماجراجو هشدار می دهیم در صورتی که وسوسه بازرسی محمولات هواپیما و کشتی ایرانی را در سرداشته باشند ، مطمئن باشند درخلیج فارس و دریای عمان به خدمت کشتی های آنان رسیده خواهد شد و این مقابله به مثل ، بخشی از دفاع از حقوق ملی ما خواهد بود .

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس جمهور امریکا باید متوجه باشد از این به بعد زمان سرگرم سازی از طریق سخنرانی سرآمده ، زمان کلاس انشاء تمام شده و نوبت امتحان حساب است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark