بازگشت شجریان به ایران
Day Press
20-Jun-2010

خبرآنلاین: شجریان آخرین باراوایل اردیبهشت ماه امسال از کنسرت همایون شجریان و علی قمصری و گروه همنوازان حصار دیدن کرد، در جشن نوگشایی خانه موسیقی نیز حضور یافت و پس از آن راهی تور کنسرتش شد.

>>>
recommended by Sadra

Share/Save/Bookmark