عفو بین الملل خواستار افشای 'کلیه حقایق' پرونده کهریزک شد
BBC / BC
03-Jul-2010 (3 comments)

این سازمان مقام های ایران را متهم کرده همچنان به "پنهانکاری" وقایعی که در کهریزک اتفاق افتاده ادامه می دهند.

یکی از افرادی که نام او در گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حوادث پس از انتخابات مطرح شد سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران بود که به عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد.

اما در مراحل و تحقیقات بعدی دیگر نامی از سعید مرتضوی به میان نیامد.

>>>
Fair

Amnesty International calls IRI's Kahrizak bluff

by Fair on

Amnesty International has rightfully called the bluff of the IRI in its mock trial and dog and pony show regarding the Kahrizak prison.  Once again, the terrorists rule Iran by fear and terror, and nobody (including human rights organizations) is fooled.


Share/Save/Bookmark

 
fooladi

And I wish Amnesty International good luck on this!

by fooladi on

And they know it themselves.

Their request to IRI is like asking a mafia boss the details and places of burials of his victims. The Mafia Boss would only give that info away in a court of law, under a plea bargaining deal...


Onlyiran

Bluff indeed

by Onlyiran on

Only an IRI propagandist or an idiot will believe IRI's dog and pony show.  Thanks for posting.