ایران تحریم سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی را تکذیب کرد
بی بی سی
06-Jul-2010

روز یکشنبه، خبرگزاری های داخلی به نقل از منابعی در کمیسیون امنیت ملی و سیاس خارجی مجلس نوشتند که به دلیل وضع تحریم های یکجانبه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، چند فرودگاه عمده جهان از سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی خودداری ورزیده اند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark