پيشنهاد 50 ميليون دلار براي انصراف از بازگشت را رد کردم
ایسنا
15-Jul-2010

وي بار ديگر با تاكيد بر اين كه هدف اصلي از اين مساله ايجاد جنگ رواني و اثبات دروغ‌هاي آمريكا به ساير كشورها بود خاطرنشان كرد: از روز اول امتيازات و تطميعاتي را برايم مطرح كردند، به گونه‌اي كه براي مصاحبه‌اي 10 دقيقه‌اي با سي ان ان 10 ميليون دلار پيشنهاد دادند كه در اين مصاحبه اعلام كنم من به آمريكا پناهنده شده و به خواست خود آمدم.

اميري اضافه كرد: تا آخرين لحظه‌اي كه مي‌خواستم خاك آمريكا را ترك كنم يك تلفن در اختيار من قرار داده بودند و گفته بودند كه اگر از رفتن به ايران صرفنظر كنيد 50 ميليون دلار در اختيار شما قرار مي‌دهيم و به هر كشور اروپايي كه خواستيد برويد و خانواده‌ شما را نيز از ايران خارج مي‌كنيم، ضمن اين كه تحت حمايت مالي قرار مي‌گيريد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark