محروم کردن زندانی از درمان پزشکی، شکنجه است
BBC / BBC
16-Jul-2010 (one comment)

دو سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه
ای مشترک با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت زندانیان عقیدتی در ایران، محروم
کردن این افراد را از معالجات پزشکی مصداق شکنجه دانستند.

سازمان عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز در
این بیانیه که روز جمعه ۲۵ تیرماه (۱۶ ژوئیه) منتشر شد، بار دیگر مقامات
ایران را مسئول سلامت و امنیت زندانیان دانستند.

>>>
Fair

IRI slammed on human rights record

by Fair on

A regime who treats its own people like this should be universally and unequivocally condemned.  Shame on China.


Share/Save/Bookmark