عمر بن لادن خواستار 'میانجیگری' برای خروج خانواده اش از ایران شد
BBC / BBC
18-Jul-2010 (one comment)

شبکه تلویزیونی العربیه به نقل از عمر پسر اسامه بن
لادن گزارش کرده است ایران "شرط" کرده در صورتی که کشور دیگری به جز
عربستان سعودی میانجیگری کند به حدود بیست عضو خانواده اش پس از هشت سال
اجازه خروج می دهد.

عمر بن لادن روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی العربیه
که مقر آن در دوبی است گفت: "گمان می کنم اوضاع برای خروج آنها از ایران
مناسب است. ... به دلیل عدم وجود مدارک و گذرنامه برای اعضای خانواده ام به
کمک کشور ثالثی غیر از سعودی نیاز داریم. ایران از تحویل بازداشت شدگان به
کشور اصلی خود سرباز می زند."

>>>
Fair

Terrorists harboring terrorists

by Fair on

Welcome to another masterpiece on our international image brought to you by the terrorist Islamic Republic.  Harboring terrorists is terrorism as well.


Share/Save/Bookmark