اطلاعیه سازمان گزارشگران بدون مرز درباره 'هتک حرمت' تاجیک
BBC / BBC
28-Jul-2010 (one comment)

سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۸۹
(۲۶ ژوئیه) با انتشار اطلاعیه ای نسبت به "هتک حرمت" عبدالرضا تاجیک
روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ایرانی انتقاد کرد و از بخش حقوق بشر سازمان
ملل متحد خواست که هر چه زودتر تحقیقات درباره وضعیت زندان های ایران را
شروع کند.

در این اطلاعیه آمده که آقای تاجیک در ملاقات
حضوری با افراد خانواده خود گفته است که در اولین شب حضور او در زندان، در
حضور معاون دادستان مورد بد رفتاری قرار گرفته و به او "هتک حرمت" شده است.

بنا به نوشته سازمان گزارشگران بدون مرز با توجه
به این که در سالن ملاقات اظهارات زندانی با خانواده از سوی مسئولان زندان
برای کنترل و ممانعت از انتقال اطلاعات ضبط می شود، عبدالرضا تاجیک
نتوانسته است آزادانه در باره چگونگی این "هتک حرمت" توضیح دهد.

بنا به گفته محمد شریف، وکیل عبدالرضا تاجیک که
تاکنون به پ... >>>

Fair

Raping Reporters to protect Islam!

by Fair on

Of course, the pedophile rapist mullahs running our country are not at fault- they are forced to rape reporters because zionists and Americans force them to with sanctions and threats!  All true believers can be rest assured- Islam-e-aziz is safe thanks to your friendly neighborhood supreme leader (don't leave home without obeying him absolutely!)


Share/Save/Bookmark