ولایت پاستوریزه
iranliberal / رامین كامران
31-Jul-2010

چندی پیش یكی از اصلاح طلبان سابقه دار حین تشرف به سكولاریسم مدعی شده بود كه اگر «استبداد اسلامی» داریم مانعی نیست كه «دمكراسی اسلامی» هم داشته باشیم. باید گفت كه چرا حكومت اسلامی فقط استبدادی می تواند باشد و دمكراتیك شدنش ممكن نیست. نمی توان، فقط به دلیل اینكه می شود با اسم وصفت  تركیبات مختلف ساخت، مدعی  شد كه اگر استبداد فاشیستی داریم مانعی ندارد كه دمكراسی فاشیستی هم داشته باشیم. بعضی چارچوبهای فكری اصلاً جایی به دمكراسی نمی دهد و كنار هم چیدن كلمات هم موانعی را در عالم واقع موجود است، رفع نمی نماید. 

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark