برزیل پیشنهاد کرد به سکینه محمدی آشتیانی پناهندگی بدهد
BBC / BBC
31-Jul-2010 (one comment)

رئیس جمهور برزیل گفته است کشورش آماده است به سکینه محمدی آشتیانی که به جرم روابط "نامشروع" به سنگسار محکوم شده پناهندگی بدهد.

لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا روز شنبه از محمود احمدی نژاد خواست اجازه دهد "برزیل به این خانم پناهندگی سیاسی بدهد."

سکینه محمدی آشتیانی پیشتر به سنگسار محکوم شده
بود اما در پی اعتراض های جهانی، دولت ایران اعلام کرد وی سنگسار نخواهد شد
اما حکم اعدامش همچنان پابرجاست.

به گزارش خبرگزاری رسمی برزیل آقای لولا که از
روابط خوبی با ایران برخوردار است گفـت: "اگر این خانم مشکلاتی در آنجا
ایجاد می کند، ما از او در اینجا استقبال می کنیم."

طی چند ماه گذشته برزیل تلاش های فراوانی برای حل
بن بست اتمی ایران کرده و همراه با ترکیه توانست موافقت ایران را برای
مبادله بخشی از اورانیم غنی شده با سوخت مورد نیاز ایران جلب کند. اما
شورای امنیت این موافقت را ک... >>>

Fair

NO to stoning

by Fair on

For those who still might think Iran is well regarded in the world- this is an offer made by one of Iran's ALLIES.  What an insult.  But not to worry, we are in good hands and Islam is victorious (praise Allah!).  A wonderful reputation, brought to you by your friendly neighborhood supreme leader (Don't leave home without obeying him!)


Share/Save/Bookmark