انتقال منصور اسانلو به دادگاه از داخل زندان
BBC / BBC
06-Aug-2010 (2 comments)

منصور اسانلو، رئیس زندانی هیات مدیره سندیکای شرکت
اتوبوسرانی و حومه، روز یکشنبه ۱۰ مرداد از زندان به دادگاه انقلاب کرج
برده شده و در جلسه دادگاه شرکت کرده است.

پرویز خورشید، وکیل منصور اسانلو، به بی بی سی
فارسی گفت آقای اسانلو در تماس تلفنی از زندان با او، از انتقال خود به
دادگاه و حضور در جلسه دادگاه بدون اطلاع قبلی خبر داده است.

آقای خورشید می گوید نه خود آقای اسانلو و نه او
که وکیلش است، از تشکیل این جلسه آگاه نبوده اند و بنابراین به گفته آقای
خورشید تشکیل این جلسه خلاف آیین دادرسی است.

پرویز خورشید به بی بی سی فارسی گفت اطلاع ندارد
جلسه ای که آقای اسانلو به آن برده شده، جلسه محاکمه بوده یا چیز دیگری. به
گفته او، اگر این جلسه، جلسه محاکمه بوده باشد، به دلیل بی اطلاع بودن
متهم و وکیلش از زمان برگزاری آن، غیرقانونی است.

>>>
Fair

fascism as "law"

by Fair on

Here is what you get in the fascist Islamic regime in Iran if you are a union advocate for workers.  Osanloo has been in prison for 3 years illegally and he is innocent.  Let us see how many pro-Khamenei cheerleaders open their mouth here.  Such cowards dare not even comment on this, and would rather change the subject.


Share/Save/Bookmark

 
fooladi

Mr Osanloos Barbaric treatment by islamist regime

by fooladi on

Is due to fear of the islamist khalifa of the organised working class and trade union movement. Mr Osanloo has spent the past three years at Islamist Torture Chambers for no crime other than organising an independent trade union for the bus workers of Tehran.

Long live workers students and women's movements of Iran for secularism and democracy