محمد مصطفایی وارد نروژ شد
BBC / BBC
08-Aug-2010 (one comment)

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری که اخیرا به طور مخفیانه به ترکیه رفته بود، اکنون وارد نروژ شده است.

آقای مصطفایی که از منتقدان دستگاه قضایی ایران
است، روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در اسلو پایتخت نروژ گفت که در ایران
دفاع از صدها موکل، از جمله کسانی که به خاطر جرایمی در نوجوانی با اعدام
روبرو بودند را به عهده داشته است.

او گفت: "اما پاداش من به خاطر این تلاش ها چه
بود؟ حکم جلب من و دستگیری همسر و برادر همسرم به خاطر آنکه نمی توانستند
من را دستگیر کنند."

او گفت که پس از فرار با اتومبیل، اسب و پای پیاده به ترکیه، با کمک سفارت نروژ در این کشور با روادید معمولی به نروژ رفته است.

>>>
Fair

Opposing stoning may be dangerous

by Fair on

This is what happens to advocates of basic rights and innocent people in the Islamic republic.


Share/Save/Bookmark