سردار جزایری از پیشنهاد تشکیل وزارتخانه مستقل برای مقابله با جنگ نرم خبر داد
rahesabz / rahesabz
15-Aug-2010 (one comment)

جــــرس: معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ادعا کرد "یکی از راه‌های مقابله با جنگ رسانه‌ای و جنگ نرم دشمن، لزوم تشکیل یک وزارتخانه مستقل برای سیاست‌گذاری، هدایت، هماهنگی و مدیریت عملیات اجرایی در این حوزه مهم و راهبردی و همین طور نظام دهی به دیپلماسی عمومی بسیار ضروری است."

به گزارش ایرنا، سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری، طی گفتگویی پیرامون تحریمهای اعمال شده علیه جمهوری اسلامی اظهار عقیده کرد: "همان کشورهایی که قطعنامه را علیه ایران به تصویب رسانده‌اند، خودشان در پشت صحنه و پنهانی با جمهوری اسلامی مراودات گسترده‌ای دارند."

سردار جزایری در این زمینه خاطرنشان ساخت "اگر روزی مصلحت باشد نام آنها را اعلام خواهیم کرد. همین‌قدر بگویم که از جمله نزدیک‌ترین شرکای آمریکا هستند."

وی با بیان اینکه "اقدامات خصمانه و جنگ نرم و عملیات روانی آمریکا، انگلیس و سایر هم‌پیمانان کاخ سفید علیه جمهوری اسلامی، هرگز تا... >>>

Fair

Dictatorship of the Stateless Terrorists

by Fair on

Here you see an IRGC stateless terrorist general dictating that there should be a ministry to combat "soft war" and "media assault" on the system.  This fascist dictatorship is so scared of its own shadow, it already has many levels of thought police, and wants to elevate it to a ministry.  They don't realize that in 2010 on planet Earth, you can no longer control the flow of ideas and people's mind.  The only ones they can brainwash are themselves.  For those hypocrites who equate this regime to the US in the 1960's, they should prove that the US government also had a religious military whose generals were telling the government to open a ministry for combatting "soft war" to be used against American citizens.


Share/Save/Bookmark