لاریجانی: درخواست آمریکا برای مذاکره قابل پذیرش نیست
بی بی سی
15-Aug-2010 (one comment)

آقای لاریجانی در صحن علنی مجلس خطاب به آمریکا گفت: "شما در افغانستان جنایت کردید ما با اصل و فرع تجاوز آمریکا و ناتو در افغانستان و ظلم بر مردم افغان مخالفیم، راه مشترکی با شما نداریم که مذاکره کنیم."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
benross

منظورش این است

benross


منظورش این است که رژیم اسلامی دیگر سخنگویی ندارد که بتواند بنشیند و مذاکره کند چون هرچه بپذیرد و نپذیرد به هیج جا بند نیست!