موسوی: سیاست های احمدی نژاد فراهم کننده بهانه تجاوز اسرائیل است
alarabiya.net / alarabiya.net
28-Aug-2010 (one comment)

میرحسین موسوی نامزد معترض به نتایج انتخابات سال گذشته ایران روزجمعه
27-8-2010 " لفاظی ها و مجرا جویی های " دولت را فراهم آوردنده بهانه برای
تبلیغات اسرائیل علیه ایران و تجاوز به این کشور دانست.

به گزارش سایت خبری "کلمه" موسوی که در جمع شماری از رزمندگان جنگ ایران و
عراق سخن می گفت "ایمان" را در جامعه امروز پوشیده به لباس ظلم و جور دانست
و گفت بازگشت امنیت به جامعه با لباس های سیاه و مخوف که بر تن بسیج
پوشانده می شود، به دست نمی آید.

او شرایط امروز جامعه ایران را "نا امن" توصیف کرد و دلیل این نا امنی را
وجود ترس از سرکوب ، بیکاری و فساد سازمان یافته وبی عدالتی دانست.

میرحسین موسوی گفت: " سوال مهم این است که چرا امروز که صبح تا شب از همه
جا صدای مناجات، دعا و مداحی بلند است و همه شبکه های تلویزیون تمام وقت
تبلیغات دینی و مذهبی پخش می کند، در جامعه احساس امنیت وجود ندارد؟ دل... >>>

Fair

Mousavi accuses AN of making Iran unsafe

by Fair on

There you have it- Mousavi saying openly that AN's policy are making it easy for Israel to justify aggression against Iran. So is Mousavi now an "outsider" or a "soosool"?  Or is he just a concerned Iranian who does not want to see another devastation of our country?


Share/Save/Bookmark