درخواست کمک فرزند سکينه آشتيانی از رييس جمهوری برزيل
فردا
03-Sep-2010

پسر سکينه محمدی آشتيانی روز پنجشنبه از لولا داسيلوا ، رييس جمهوری برزيل،خواست که مادرش را از حکم سنگسار نجات دهد و کمک کند تا از اعدام او جلوگيری شود.

به گزارش خبرگزای فرانسه، سجاد قادرزاده در گفت وگو با روزنامه «او گلوبو» و خطاب به رييس جمهوری برزيل گفت:« خواهش می کنم ما را فراموش نکنيدو در اين مناقشه تنهايمان نگذاريد. برای محمود احمدی نژاد، صدای شما بسيار رساتر و سنگين تر از صدای ماست.»

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark