هیچ دارویی در فهرست تحریم‌ها علیه ایران وجود ندارد
رادیو فردا
08-Sep-2010

در حالی که اخبار ضد و نقیضی در مورد کمبود داروی کلیه به دلیل تحریم ارسال دارو به ایران به گوش می‌رسد، مشاور سیاستگذاری‌های اقتصادی اتحادیه اروپا می‌گوید که هیچ دارویی در فهرست تحریم‌های اتخاذ شده علیه ایران وجود ندارد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark