کشیش آمریکایی سوزاندن قرآن را لغو کرد
BBC
09-Sep-2010 (one comment)

تری جونز کشیش کلیسای کوچکی در ایالت فلوریدا که خواستار سوزاندن قرآن در سالگرد حملات یازده سپتامبر شده بود اعلام کرد گفت از این اقدام صرفنظر کرده است.

وی لحظاتی پیش گفت این تصمیم را پس از آن گرفته است که امام مسجد نیویورک موافقت کرده طرح احداث مرکز اسلامی را از نزدیکی محل برجهای دوقلوی تجارت جهانی به محل دیگری در این شهر منتقل کند.

امام مسجد نیویورک هنوز این خبر را تایید نکرده است.

طرح قرآن سوزی تری جونز با محکومیت وسیعی در سراسر جهان روبرو شد.

باراک اوباما با محکوم کردن این برنامه هشدار داد زمینه ساز پیوستن افراد زیادی به شبکه های تروریستی خواهد شد.

>>>
recommended by Onlyiran

Share/Save/Bookmark

 
Souri

Thank you

by Souri on

This is the first good new I have heard today!

Although, I was pretty sure that it will happen anyway.......

Of course, we will still be witnessing some isolated actions by some anarchists on Sept. 11. That for sure!