منشور حقوق بشر کورش صبح امروز وارد کشور شد
Mehr News Agency
10-Sep-2010 (3 comments)

منشور حقوق بشر کوروش موسوم به استوانه کوروش صبح جمعه وارد کشور و تحویل موزه ایران باستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، لوح کورش که قرار است به مدت چهارماه در ایران بماند فردا از محفظه ویژه، با حضور رئیس موزه ملی بریتانیا و نمایندگانی از دو کشور ایران و انگلستان باز و پس از اعتبارسنجی و انجام مراحل مقدماتی برای نمایش عمومی آماده می شود.

این لوح توسط جان کرتیس، مدیر بخش خاورمیانه موزه ملی بریتانیا به صورت پلمپ شده و با حفاظت ویژه به موزه ملی ایران تحویل و در خزانه آن قرار گرفت.

>>>
recommended by Sadra

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

this is the last we'll see of it

by mahmoudg on

somehow it is going to disappear.


MM

The cylinder belongs to a free Iran that observes the original

by MM on

intent of Cyrus's cylinder, which is now evolved to the be the UN charter of human rights.

Otherwise, all Iran is saying is "Do as I say, not as I do"


Mohammad Ala

Thanks.

by Mohammad Ala on

Thanks for this post.  I was going to post it.At home at last, although for a short period.  Who is to blame? Iranians or non-Iranians?Iranian artifacts BELONG to Iran.  We must preserve our heritage and expose the thieves.

Please report stolen artifacts to: //iran-heritage.org/aboutus/locations.htm