هند و پاکستان به جای ایران از ترکمنستان گاز می خرند
بی بی سی
21-Sep-2010

 

 روز سه شنبه، 30 شهریور (21 سپتامبر)، منابع صنعت نفت و گاز گزارش کردند که نمایندگان کشورهای هند، پاکستان، افغانستان و ترکمنستان ضمن شرکت در جلسه کمیته پیگیری طرح احداث خط لوله گاز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان- هند (TAPI)، اسناد توافقنامه احداث این خط لوله را امضا کرده اند.

به گفته کارشناسان، خط لوله "تاپی" که در برابر طرح مورد نظر ایران برای احداث "خط لوله صلح" و انتقال گاز طبیعی این کشور به هند و پاکستان مطرح شده، از حمایت ایالات متحده برخوردار است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark