پدر نسرین ستوده، زندانی سیاسی درگذشت
رادیو کوچه
24-Sep-2010

بر اساس گزارش رسیده به رادیو کوچه، پدر نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشری که دو هفته پیش بازداشت شده، پس از بستری شدن در بیمارستان روز جمعه درگذشته است.

این در حالی است که نسرین ستوده دو هفته پیش بر اساس احضار کتبی به دادسرای اوین برای ادای پاره‌ای از توضیحات مراجعه کرده، که پس از آن حکم بازداشت وی صادر می‌شود.

لازم به ذکر است که نسرین ستوده که هم‌اکنون بدون مشخص نشدن وضعیتش در زندان انفرادی اوین به‌سر می‌برد دارای دو فرزند دختر و پسر است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark