ماجرای شیعه شدن انشتین
roozonline / محمد رضا یردان پناه
24-Sep-2010 (2 comments)

سایت اطلاع رسانی آیت الله سید حسین طباطبایی بروجردی، با انتشار نامه ای که آن را به آلبرت انشتین، دانشمند و فیزیکدان شهیر آلمانی منتسب کرده، از ایمان آوردن این دانشمند یهودی حامی جنبش صهیونیسم به دین اسلام و مذهب شیعه 12 امامی در اواخر عمر خبر داده است.

این سایت مدعی شده انشتین این مسئله را در بخشی از آخرین رساله خود که به دست این سایت رسیده، به آیت الله بروجردی اعلام کرده است.

به نوشته پایگاه اطلاع رسانی آیت الله بروجردی، این رساله توسط یک ایرانی به نام پروفسور ابراهیم مهدوی، ساکن بریتانیا و با مشارکت مالی شرکت مرسدس بنز آلمان، کمپانی فورد آمریکا و برخی نهادهای دیگر از یک عتیقه دار یهودی خریداری شده و نسخه ای از آن در اختیار این سایت قرار داده شده است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Cost-of-Progress

Absolutely shameless

by Cost-of-Progress on

Now they're messing with Einstein? 

What's next? Carl Sagan fasted with khomenie??? 

____________

IRAN FIRST

____________


mahmoudg

what a bunch of hog wash, let's ask Aboghasem ghaffari

by mahmoudg on

There is one way we can get to the botton of this hoax.  I/we can ask Dr. Abolghasem Ghaffari (now 103 years old) who worked with Einstein to see if there is any truth to this hoax, and once and for all put an end to these rumors.  Personally, Einstein was much smarter than scooping himself to even correspond with a Mullah.  His scientific knowledge gave him more power than to believe in god or this man made farce we call religion.