نسرین ستوده را برای تشییع پدرش آزاد کنید
مادران عزادار
25-Sep-2010

ما آزادی فوری و بی‌قید و شرط خانم ستوده را خواستاریم تا با به آغوش کشیدن فرزندانش در مراسم ترحیم پدر شرکت کند

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark