حمله 'پلیس امنیت' به منزل خانواده باکری
bbc / bbc
26-Sep-2010 (one comment)

گزارش ها از تهران حاکی از این است که نیروهای امنیتی به منزل مهدی باکری از فرماندهان کشته شده در جنگ عراق هجوم برده اند.

خانواده باکری در مصاحبه با سایت کلمه که روز یکشنبه منتشر شد گفته است نیروهای امنیتی به منزل آنها رفته و مهمانان جلسه هفتگی قرآن آنها را مورد "بازجویی" قرار داده اند.

آسیه باکری دختر حمید باکری گفته است نیروهای امنیتی برخی از مهمانان را به داخل یک ون برده و به آنها گفته اند فرمهایی را پر کنند و بعد مانع از رفتن آنها به منزل خانواده باکری شده اند.

آسیه باکری

وی افزود این نیروها که خود را "پلیس امنیت" معرفی کردند قصد ورود به منزل را داشتند. وی گفت: "مادرم به دم در رفت. دعوا شد اما نگذاشت به داخل منزل ما بیایند."

هفته پیش نامه ای از فاطمه امیرانی، همسر حمید باکری خطاب به محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران منتشر شد.

>>>
Fair

Regime attack on veterans home

by Fair on

The fascist security state policy attacked the home of Hamid Bakeri, a completely loyal to the regime IRGC commander who was killed in the war.  Just think what they will do to someone outside their inner circle who opposes them.


Share/Save/Bookmark