اگر شرايط توبه براي سران فتنه پيش نيايد بايد مجازات شوند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
27-Sep-2010

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال دوم اين خبرنگار مبني بر عدم اعطاي مرخصي به برخي از زندانيان حوادث پس از انتخابات، اظهار كرد: ماده 231 آيين‌نامه سازمان زندان‌ها نحوه‌ي ملاقات، محل نگهداري و ترتيب ملاقات را بر عهده‌ي سازمان زندان‌ها گذاشته است. به‌علاوه كجاي دنيا اين آزادي را كه براي زنداني ما در زمينه‌ي مرخصي، ملاقات، نامه‌نگاري و غيره وجود دارد سراغ داريد؟

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark