شنبه زاده و اجرای رقص و موسیقی بوشهر در غرب آمریکا
VOA
14-Oct-2010 (one comment)

سعید شنبه زاده و گروه او، پسرش نقیب و حبیب مفتاح بوشهری، نوعی از رقص و موسیقی ایرانی را برای شنوندگان غربی به ارمغان آورده اند که تا امروز در مرکز توجه قرار نداشته است. موسیقی بومی خلیج فارس، موسیقی وجد و نشاط، موسیقی عروسی و عزا، موسیقی «زار» و موسیقی که درطول قرن ها بیانگراحساسات ژرف و گوناگون مردم بومی شهر های مختلف جنوب ایران به ویژه بوشهر بوده است.

شنبه زاده موسیقی خاص خود را برای نخستین بار به طور حرفه ای در سال ۱۹۹۰ در جشنواره فجراجرا کرد. اجرایی که در همان سال جایزه اول این جشنواره را از آن او ساخت. یک سال بعد او به اجرای موسیقی با ارکستر سمفونی تهران پرداخت و پس از آن نیز اجراهای متعددی در مناطق مختلف ایران داشته که با استقبال کم نظیر تماشاگران روبرو بوده است. گروه شنبه زاده اولین کنسرت خارج از کشور خود را در ایتالیا در سال ۱۹۹۹ اجرا کرد. در طول ۱۰ سال گذشته این گروه در جشنواره هایی در اسپانیا، نیویورک و تور... >>>

recommended by Sadra

Share/Save/Bookmark

 
Monda

Can't wait to see him/ them Live!

by Monda on

In SF!