افزایش نقش وزارت علوم در انتخاب هیئت علمی دانشگاه های ایران
bbc / bbc
24-Oct-2010 (one comment)

کامران دانشجو وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران می
گوید جذب هیئت علمی و نیز پذیرش دانشجوی دکترا دو مرحله ای می شود و
متقاضیان باید توسط وزارت علوم به دانشگاه ها معرفی شوند.

او در نشست "طرح آمایش آموزش عالی" و در جمع روسای
دانشگاه های کشور گفت: "جذب عضو هیئت علمی را دو مرحله ای می کنیم در
مرحله ابتدا فراخوانی که دانشگاه ها از طریق آن به وزارت علوم اعلام نیاز
می کنند و در مرحله دوم فراخوانی همگانی که متقاضیان درخواست را تکمیل کنند
و ما دو برابر ظرفیت به دانشگاه ها معرفی می کنیم."

وی افزود دانشگاه ها از بین افراد معرفی شده می توانند هیئت علمی مورد نیاز خود را جذب کنند.

به این ترتیب بر خلاف گذشته که دانشگاه ها مستقیما
اعضای هیئت علمی خود را انتخاب می کردند اکنون متقاضیان باید نخست از
فیلتر وزارت علوم بگذرند و پس از آن توسط دانشگاه ها انتخاب و جذب شوند.

اظهارات کامر... >>>

Fair

Mullahs more terrified of thought and education

by Fair on

more assault on thought and education by the fascist mullahs, whose higher education "minister" himself does not even have a graduate degree.  From now on, this impostor and his cronies will control who is faculty in Iranian universities.  The purge continues.

 Share/Save/Bookmark