کروبی: اگر جنبش را مهارکرده‌اید، پس چرا هر روزازفتنه سخن می‌گویید
radio farda / radio farda
30-Oct-2010 (one comment)

هدی کروبی، از رهبران اصلاح‌طلب، در دیدار با خانواده‌های علی جمالی و
حسن اسدی زیدآبادی، از اعضای زندانی سازمان ادوار تحکیم وحدت، اظهار
داشت اگر حاکمان جمهوری اسلامی معتقد بودند که جنبش اعتراضی مرده است،
همچنان به دستگیری‌ها وبرخوردها ادامه نمی‌دادند.

مهدی کروبی با بیان اینکه «وضع بسیار بد و نگران‌کننده است»،
عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی را فاقد توجیه قانونی دانست و گفت:
«متاسفانه قضات کاره‌ای نیستند و این بازجویان امنیتی هستند که حرف اول و
آخر را می‌زنند.»

مهدی کروبی ادامه‌ها دستگیری‌ها و برخوردها را
نشانه هراس حاکمیت از جنبش اعتراضی مردم دانست و گفت: «آنها مدعی هستند که
جنبش را مهار کرده‌اند. اگر اینچنین است، پس چرا هر روز از فتنه سخن
می‌گویید؟ اگر فتنه مرده است، پس چرا پشت سر مرده صحبت می‌کنید و از
کوچکترین حرکت‌ها بیم دارید و نگرانید؟ اگر فتنه مرده است، پس چرا ... >>>

Fair

regime terrified of green movement

by Fair on

Karroubi reminds the thugs in power that they fool nobody, and are terrified of their own shadow.


Share/Save/Bookmark