ممنوعیت فعالیت سایت خاتمی در ایران
daneshjoo news / daneshjoo news
05-Nov-2010 (one comment)

وب سایت شخصی سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران براساس تصمیم
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مشمول ماده ۲۳ قانون جرایم
رایانه ای شده و به موجب ابلاغ رسمی این کارگروه از روز چهارشنبه ۱۲
آبان ماه ۱۳۸۹ از ارائه خدمات میزبانی به این سایت در داخل ایران
جلوگیری خواهد شد.


پیش از این هیچگونه اعلام کتبی یا شفاهی به دست اندرکاران سایت
مبنی بر تخطی از قانون صورت نگرفته و درخصوص مستندات صدور این ابلاغیه
نیز توضیحی داده نشده است.

وب سایت شخصی سید محمد خاتمی از بدو شروع فعالیت خود صرفا به
انتشار افکار و دیدگاههای رئیس جمهوری سابق ایران و اخبار مرتبط با
ایشان پرداخته است.

ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای، مصوب مجلس شورای اسلامی (خردادماه
۱۳۸۸) تصریح می کند:

ارائه‌دهندگان خدمات ميزبانی موظفند به محض دريافت دستور ك... >>>

Fair

More censorship from IR

by Fair on

The "committee to determine criminal content", and "Law of data crimes" are used to shut down the website of a former president.  The Islamic fascists thought police at it again. 


Share/Save/Bookmark