اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری حرکتی خلاف مصالح و منافع ملی ایران
Jebhe Melli Iran via INF-Abroad / Jebhe Melli
07-Nov-2010 (2 comments)

گروگان گیری فرهنگ و تمدن ایرانیان را در انظار جهانیان مخدوش نمود. و پر واضح است که عمل گروگان گیری کارکنان سفارت آمریکا نمیتواند در حمله عراق به ایران و تحمیل جنگ های هشت ساله با آن همه خسارات مالی و جانی بی تاثیر بوده باشد. وقتی گروگان گیری با قرارداد الجزایر به پایان رسید دولت ایران به خواستهای اعلام شده از سوی گروگان گیرها دست نیافت. هر چند بر قدرت نشستگان گروگان گیری را انقلاب دوم نامیدند و از آن برای سرکوب گروههای دگراندیش سیاسی و اجتماعی بهره جستند و فرصتی بدست آوردند تا به ایجاد هماهنگی برای تداوم قدرت خویش نائل آیند.


>>>
Masoud Kazemzadeh

Jebhe Melli Iran Condemns Hostage Taking (Again)

by Masoud Kazemzadeh on

Jebhe Melli Iran was one of the few, if not the only, political organizations in Iran that in November 1979, explicitly CONDEMNED the hostage taking by the fundamentalist terrorists. Every year this time when the officials of the terrorist regime celebrate THEIR terrorist action, we, IRANIAN DEMOCRATS, again CONDEMN it.Share/Save/Bookmark

 
Masoud Kazemzadeh

INF-Abroad Condemning the Terrorist Regime Taking New Hostages

by Masoud Kazemzadeh on

We, INF-Abroad, also issued the following condeming the terrorist regime for what is actually taking the journalists for a German publication hostage.

Our elamieh in Persian:

//www.iranazad.info/jebhehkharej/jkh10/10/13gerogangiri.htm

the same in English:

//www.iranazad.info/jebhehkharej/jkh10/10/13gerogangirienglish.htm

the same in German:

//www.iranazad.info/jebhehkharej/jkh10/10/13gerogangirideutsch.htm