درخواست اقدام از دبیرکل سازمان ملل برای آزادی ابراهیم یزدی
بی بی سی
24-Nov-2010

به گزارش وبسایت جرس، این نامه با امضای شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، احمد صدری، محمود صدری، محسن کدیور، عطاء الله مهاجرانی و حسن یوسفی اشکوری، از فعالان سیاسی و پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور، برای بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، ارسال شده است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark