کروبی: نارضایتی عمیق توده‌ی مردم، قابل انکار نیست
کلمه / کلمه
03-Dec-2010 (one comment)
چکیده :
وجود و حضور عمیق نارضایتی در توده ی مردم از جریانات جاری به هیچ وجه
قابل انکار نیست و خود آقایان هم صریحا بدان اذعان دارند. هم اکنون درگیر
سه نگرانی شدید هستیم؛ دانشجویان، جوانان و تمام کسانی که در این جریانات
دچار لطمات جبران ناپذیر شدند، نظام و از همه

در اولین سالگرد بازداشت مجدد مهدیه گلرو، فعال دانشجویی محروم از تحصیل
و زندانی، مهدی کروبی با همسر و خانواده این دانشجوی زندانی دیدار و از
آنها دلجویی کرد.

به گزارش سحام نیوز، در این دیدار که در آستانه سالروز بازداشت (۱۱
آذرماه ۸۸) مهدیه گلرو دانشجوی محروم از تحصیل دربند صورت گرفت و خانواده و
جمعی از فعالان دانشجویی حضور داشتند، وحید لعلی پور همسر مهدیه گلرو به
شرح ماوقع جریانات در یک سال گذشته پرداخت.

لعلی پور ابتدا به شرح چگونگی بازداشت خود و همسرش پرداخت و خاطرنشان
کرد که در ۳۱ روز بازداشت در انفرادی و بدون تفهیم ... >>>

Fair

Karroubi- masses deeply dissatisfied

by Fair on

More speaking out against the regime which has waged war on its own students, workers, and other citizens.


Share/Save/Bookmark