پیام کوتاه مهدیه گلرو در آستانه ۱۶ آذر و گذشتن یک سال از بازداشتش
رهانا / رهانا
03-Dec-2010 (one comment)

مهدیه گلرو فعال دانشجویی در تاریخ ۱۱ آذر
ماه  ۱۳۸۸ همراه همسرش، وحید لعلی‌پور، بازداشت و به سلول‌های انفرادی
زندان اوین منتقل شد. بازجویان با استفاده از بازداشت همسر وی که فعالیت
سیاسی نداشت، سعی کردند او را وادار به همکاری کنند و در دوران بازداشت وی
و همسرش را تحت فشارهای گوناگون جسمی و روحی قرار دادند.

مهدیه گلرو که از دانشجویان محروم از
تحصیل و از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل بود ابتدا با با اتهام  واهی
همکاری با سازمان مجاهدین روبه‌رو بود که از این اتهام تبرئه شد. وحید
لعلی‌پور همسر وی در هفته اول اسفند ماه سال گذشته آزاد شد، اما بازداشت
گلرو همچنان ادامه یافت.

به گزارش رهانا، سامانه خبری «خانه حقوق
بشر ایران» دادگاه مهدیه گلرو روز یکشنبه ۱۵ فروردین ۸۹، در شعبه ۲۶ دادگاه
انقلاب به قضاوت پیرعباسی برگزار شد و با توجه یه این‌که امیر رئیسیان
وکیل وی تا روز دادگاه مو... >>>

Fair

message of freedom from a captured Iranian student

by Fair on

This brave champion of freedom has issued a message for her fellow Iranians and student defenders of freedom on the occasion of Rooze Daneshjoo from the dungeon of the supreme leader.  This fascist regime must be destroyed, as it is enemy number one of the Iranian people, especially youth and women.


Share/Save/Bookmark