ایران بیشترین تعدادخروج روزنامه‌نگاران ازکشوررابه خوداختصاص داد
rahesabz / rahesabz
30-Dec-2010 (one comment)

در حالیکه آمار چندی پیش گزارشگران بدون مرز، ایران
را بزرگترین زندان برای روزنامه نگاران جهان اعلام کرده بود، گزارش سالانۀ
این موسسه نشان می دهد ایران همچنان جایگاه خود را در پائین‌ جدول آزادی
مطبوعات حفظ کرده و همچنین برای دومین سال پیاپی، در سال ٢٠١٠نیز، بیشترین
آمار روزنامه‌نگاران تبعیدی و اجبارا خارج شده از کشور را به خود اختصاص
داده است.

 

به
گزارش تارنمای رسمی سازمان گزارشگران بدون مرز، این سازمان در جمع بندی
گزارش سالانه خود اعلام کرده است که سال میلادی ٢٠١٠ از سال‌های گذشته با
رشد چشم‌گیر اختطاف (ربایش) خبرنگاران متمایز می‌شود. در سال ٢٠٠٨ این
تعداد ٢٩ مورد بود، در سال ٢٠٠٩ ، این رقم به ٣٣ مورد رسید و در سال ٢٠١٠
آمار روزنامه‌نگاران ربوده شده ٥١ مورد است. خبرنگاران کمتر از پیش بعنوان
ناظران بیرونی انگاشته می‌شوند. بی‌طرفی و ماموریت حرفه‌ای آنها ن... >>>

Fair

Another claim to fame for IR

by Fair on

Let us celebrate more "dastavardhaye enghelabe shokoohmande eslami"!


Share/Save/Bookmark