توقیف دو کشتی دیگر ایران در مالت و هنگ کنگ
بی بی سی
02-Jan-2011

یک ماه بعد از توقیف سه کشتی ایرانی در سنگاپور، کشتیرانی جمهوری اسلامی گزارش داده که دو کشتی دیگر در مالت و هنگ کنگ توقیف شده اند.

محمد حسین داجمر مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی، در یک نشست خبری گفته که برنامه ایران آزاد کردن کشتی هاست "اما برخی اوقات اگر نتوانیم منابع مورد نظر را تامین کنیم شاید اصلا اجازه دهیم که آن کشتی ها از طریق توافق و یا حراج به فروش برسد."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark