جدل (دوئل) شعری شجریان و شاعر حامی رهبری
kodoom / kodoom
08-Jan-2011 (2 comments)

گم نخواهد شد صدای ناز من ……….. چونکه از دل می رسد آواز من

این نه آواز من و ساز من است ……….. این صدای سالهای میهن است

ربنا خواندم که ملت روزه بود ……….. روزه ی دل بود و غمها می فزود

من صدای شادی این مردمم ……….. من خود آزادی این مردمم

حیف عمری را که جهل آمد پدید ……….. حیف ملت رنگ آزادی ندید

من نه پیرم آنچه را گفتی حسود ……….. پیر راهم دان به هر بود و نبود

مطربم خواندی عزیزا ، جاهلی ……….. جاهلی؟ نه ،نه ،بلکه عاملی

تاج را قدرش شناسی بی خرد ……….. ای که خواندی ملتی را رنگ زرد؟

ملتی را گر ندیدی . مرده ای ……….. چوب رب را بی صدا تو خورده ای

این نشان است تا روی رو به زوال ……….. هرکه شد خارج ز مرز اهتدال

قدر “سایه” می شناسی ای عدو؟ ……….. او که هجرت کرد از رفته بر او

سایه خورشید است در این آسمان ……….. گرچه گفته است او مرا آوازه خو... >>>

Fair

The Unsilenceable Master Shajarian

by Fair on

Read and witness how beautifully this "subversive" as claimed by the stateless terrorists occupying Iran answers and slams the kiss up fascist "poet" who is attempting to defend the dictator of Iran from a real poet and musician.

 

Indeed the pen is mightier than the sword.  Payandeh Iran, Dorood beh farzande rastine va sedaye zeebaye mellate Iran, Ostad Mohammad Reza Shajarian.   Ta cheshme harcheh zalem va sarkoobgar va zahak koor shavad.Share/Save/Bookmark

 
News Editor

Fair

by News Editor on

Thank you very much for your excellent contributions to the News Section.  However, this particular item may be more suitable for the Blogs Section.