ایران نگران افزایش تولید نفت عراق است؟
bbc / bbc
22-Jan-2011 (one comment)

احمد قلعه بانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفته که افزایش
تولید نفت عراق تهدیدی برای ایران به حساب نمی آید به شرط آنکه سرمایه
گذاری کافی در صنعت نفت ایران صورت بگیرد.

آقای قلعه بانی به خبرگزاری دانشجویان ایران،
ایسنا گفته که "تا به حال افزایش تولید نفت خام عراق تا روزانه دو میلیون و
۷۰۰ هزار بشکه در روز مشکلی برای ما ایجاد نکرده است."

اما آنچه به نگرانی ها دامن زده برنامه ای است که
عراق برای افزایش تولید نفت خود در هفت سال آینده در دست اجرا دارد. بر
اساس این برنامه، تولید نفت عراق از دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه کنونی، به
حدود ۱۱ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

برنامه افزایش تولید نفت عراق برای ایران به حدی
اهمیت دارد که این کشور دو هفته پیش سمیناری با عنوان "برنامه توسعه صنعت
نفت عراق و آثار و تبعات آن بر بازار جهانی نفت" با حضور کارشناسان نفتی
برگزار کرد.

... >>>
Fair

Iran faces decreasing clout and relevance

by Fair on

while the islamic republic is debating whether it is better to live in the 6th or the 20th century, Iraq is gearing up its oil production capacity to dwarf that of Iran, and render Iran less and less relevant.  Iran's oil officials themselves admit that hundreds of billions of dollars of investment in Iran's oil industry are required for Iran just to keep up, something that is very unlikely to happen as long as we have a medieval government that chooses confrontation with the west, and looks for strength in noise and bravado rather than in actual economic reality.


Share/Save/Bookmark