مصر بر سر دوراهی: اسلام افراطی یا حکومت نظامی
خود نویس / احمد رافت
30-Jan-2011

آیا می دانید اولین دست آورد تونسی‌ها پس از سقوط دولت و فرار زین العابدین بن علی به عربستان چه بوده است؟ صدور پاسپورت با عکس محجبه برای یک زن. باور نمی کنید سری به یوتیوب بزنید. آیا می‌دانید کی از کاندیداتوری محمد البرادعی برای جانشینی حسنی مبارک پشتیبانی میکند؟ اخوان‌المسلمین

ولی در تونس بدون شک اکثریت بدنبال نظامی اسلامی نیست. حضور فعال مسلمانان افراطی در مصر عملا گذر این کشور از حکومتی استبدادی به سیستمی که شباهتی به دمکراسی داشته باشد را غیر ممکن ساخته است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark