بازیچه گردون شدن

دامن همچون تویی گلگون شدن

بازیچه گردون شدن
by Manoucher Avaznia
06-Apr-2008
 

ای خوشا چون لاله های کوهها

در بهاران سبز و دامن خون شدن

از نسیم دامن افشان سحر

واله و شیدا و دیگرگون شدن

سی تماشای رخ خورشید خود

بر سر بام جهان بیرون شدن

یا ز انوار رخ دلدار خود

مست گشتن و ز پی اش مفتون شدن

یا پی گلچهره ای لیلا صفت

در بیابان رفتن و مجنون شدن

با تلاش و خواهشی زاندازه بیش

تشنه لب تا ساحل جیحون شدن

یا بباریدن چو میغ کوهها

پس دوان تا برکه و هامون شدن

یا ز باران سرشک چون منی

دامن همچون تویی گلگون شدن

مهرورزان، دف زنان، آوازه خوان

در حصار مهر وی بی چون شدن

یا نیاسودن چو چهری در جهان

همچو او بازیچه گردون شدن


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
default

Meegh is Pahlavi Persian and

by never found (not verified) on

Meegh is Pahlavi Persian and has two meanings:
1- fog
2- cloud


Manoucher Avaznia

A word

by Manoucher Avaznia on

Meegh means "cloud" repeatedly used in Saadee.  I am not sure whether it is a an Arabic or Persian word.


default

Very nice

by Anonymous006 (not verified) on

Thanks for sharing, I did not understand the word
"Migh"
( یا بباریدن چو میغ کوهها)
would you mind to shed light on this word?.


IRANdokht

Loved your poem!

by IRANdokht on

your poem has an absolutely beautiful imagery, I loved reading it.

it takes a special talent to write the classic style of poems and you seem to be blessed with it.

 

thank you

 

IRANdokht


default

Sepaas

by 1222 (not verified) on

Ali jaan;

Thank you for your comment. I have been writing poems in Farsi since 2004: something that I found much useless and illogical before. I beleive I have around fifty or sixty poems in both new and classic styles. A few of them have been published in local peroidicals in Ottawa and Toronto, Canada. Unfortunately, I have not been able to publish a book of poetry in Farsi yet: something that I so much love to do.

Thank You again
Manoucher Avaznia


Ali A Parsa

Bravo

by Ali A Parsa on

You deserve much credit for writing such a beautiful poetry in Farsi. How long have you been at this good work or hobby-which? Do you have a collection of these available anywhere? I like to know please.

khody