FILM

The Birth of the Iranian Vampire Western

"I love being scared and laughing in equal parts"

10-Aug-2012
Ana Lily Amirpour is an Iranian-American screenwriter and director of narrative films and music videos, whose work has been screened at festivals around the globe, and honoured with prestigious international awards. Ana, along with lawyer and producer Sina Sayyah, is the co-founder of Say Ahh … Productions, whose team is gearing up to shoot a groundbreaking new feature length film, entitled A Girl Walks Home Alone at Night. I recently sat down with Lily to ask her about the film, which is being hailed as the ‘first Iranian Vampire Western’>>>

DOWLATABADI

کلنل

"آنهایی که نمیگذارن تاریخ نوشته شه هرگز فکر نکنن که ما کره خر به این دنیا آمده الاغ خواهیم رفت"

31-Jul-2012 (5 comments)
از کتاب فروش می‌پرسم، "`زوال کلنل` را داری؟" میگوید، "از دولت آبادی سلوچ و بلوچ رو دارم، عقیل و ققنوس و اتوبوس، زمین سوخته و لایه‌های بیابانی و اهوی بخت، سفر و چمبر و البته کلیدر." میگویم، "نه! من کلنلش را می‌خواهم." میگوید، "اون هنوز درنیامده>>>

TRIP

ایستگاه

به تایمر زیر چراغ رهنمایی اشاره می‌کنم و به راننده تاکسی میگویم، "خوش بحالتان!

23-Jul-2012 (10 comments)
این روزها، محله‌های نو جوانی من - با نامهایی جدید‌شان - از ساکنینشان پیرترند، و محله‌های جدید شهر - با اسامی قدیمی‌‌شان - از هم سنخان من خالی‌. هر چه میبینم به حافظه‌ام دهان کجی می‌کند. آشنایی نمی‌یابم تا من را با این زمان و مکان آشتی‌ دهد>>>

SAMANDARIAN

به یاد فروغ با حمید سمندریان

هنوز نمی خواهم باور کنم که «پرنده مردنی است»

16-Jul-2012 (5 comments)
امروز می بینم که از فروغ فرخزاد که جفت شعر بود تا حمید سمندریان، همگی در گورستان خفته اند. حسرتش دردناک است ولی مگر ایرانی بدون حسرت آزادی و هنر کم مرده است؟ تعداد ایرانیانی که فکر می کنند این روزها گذراست و سرانجام به سر کار و بار خود باز خواند گشت، پس از گذشت سی و چند سال، روز به روز بیشتر می شود و امروز دارد سر به میلیونها می زند و تمامی ندارد و باز دوره می کنیم این روزگار را>>>

FRANCE

سارکو و اولاند

تماشای دوئل نشسته

03-May-2012 (9 comments)
طبق آمار رسمی، دیشب بیش از هفده میلیون نفر در فرانسه به دوئل نشسته سارکو-اولاند گوش داده اند. حتماً آمار واقعی بیش از این است چون خیلی ها برای نپرداختن مالیات تلویزیون، به دولت رسماً اعلام نمی کنند که در خانه تلویزیون دارند و تلویزیون تماشا می کنند. مجری ها خونسرد و مسلط و هشیار بودند و گاهی با یک کلمه جلسه را روی ریل مسیر تعیین شده می انداختند.>>>

THREESOME

Paradise in Tehran

With Saeed and Kamran

27-Mar-2011 (8 comments)
The murmur in my ear brought me back to the real world. I could feel the fingertips of another human being moving up and down my thighs and getting all over my flesh. I was not dead and certainly have not gone to heaven but I have felt paradise for hours the previous night. I knew I was not alone in bed but had no inkling of time and place at the time. Then I could feel another warm breath on my nose and upper lips. And another set of fingers on my arms and shoulders and breasts. I woke up to find myself in bed with two men>>>

TRAGEDY

مرگ قو

در مرگ علیرضا افسردگی و نومیدی عظیمی نسبت به عدم تغییر در شرایط سیاسی است

08-Jan-2011 (6 comments)
آنچه مرگ علیرضا را هولناک و غم انگیز می کند وضعیت ایرانیان در شرایط فعلی است. نومیدی و خراب شدن همه پل ها در پشت سر و از سوی دیگر عشق بیکران به ایران. سالهایی که ایرانشناسی می خواندم را به یاد آوردم، کمبود وطن را می خواستم با پژوهش و بیشتر دانستن در مورد تاریخ و فرهنگ ایران پر کنم آن استاد ابله که نمی فهمید و با من سر و کله می زد که جای تو اینجا نیست و مگر نمی دانست در دو دانشکده هم زمان ثبت نام کرده ام و ایران شناسی را برای روح سرگردانم می خوانم و ادبیات را برای بیان دل شوریده ام؟ مگر نمی دانست و مگر دانست؟ و مگر فهمید؟ >>>

PERSUASION

Don't kill your enemy

Persuade him to kill himself!

13-May-2010 (7 comments)
Have you entangled in an awkward moment when someone asks you a simple question that requires you to give an answer that can fill up a nine-volume book? It happened to me years ago. It happened when I was a ripe tomato out of college and got hired in a reputable American company. My colleagues as a gesture of professionalism towards new hires stopped by my cubical and introduced themselves. A foreign colleague, perhaps out of curiosity, came to my cube and said, “hi”. After a short introduction he asked me where I was from>>>

STORY

Sinful Urge

I fearlessly ripped the veil of shame

21-Apr-2010 (4 comments)
Neither the soothing sound of a breeze, nor the tweeting birds or the melody of rain played on the stereo system in my bedroom gave me the comfort I deserved. My mind was inescapably trapped by a grueling urge throwing my entire body into painful disarray. Once again I was captivated by an insatiable craving in the middle of the night. By hardly lifting my eyelids, I was persuaded by the heavy burden of their weight it was too early to be tomorrow; the torment was bound to linger on>>>

DESIRE

A trip to Italy

I knew I was going to miss him but I didn’t want to grieve when he was still in my arms

14-Apr-2010 (6 comments)
I woke up in the middle of the night by the slow sound of his purring. He was in my bed and I hardly knew him. Only for a few days. His chestnut hair and blonde beard were highlighted in the semi-dark room and the light hair on his massive chest was a little shiny, reflecting the light coming from the lampposts in the street. We were in a hotel in Venice and he was actually a total stranger. He introduced himself as Steve and he was American. That was all I knew about him>>>

MEDIA

Farsi shekar ast

Farsi shekar ast

Photo essay: Iranian sex ads on satellite TV

by Hoooman
13-Dec-2009 (9 comments)

>>>

DESIRE

تلفن زدم

شکل ظاهریش مثل همجنس گراهای زن دیگری که می شناختم نبود

26-Oct-2009 (21 comments)
برای یک دورهء آموزشی یک ماه در شهر دیگری سکونت داشتم. یکی از همکلاسی هام یک زن لاغر و قد بلند و زیبا بود. اسمش زو بود. از روز اولی که دورهء ما شروع شد باهم دوست شدیم. خیلی شوخ طبع و با مزه بود و خیلی با هم می خندیدیم. صبح ها از هتل محل اقامتمان تا ساختمان شرکتی که کلاسها در آن تشکیل می شد پیاده میرفتیم و غروب ها با سایر هم کلاسی ها به شام می رفتیم. وقتی هفتهء سوم دورهء ما آغاز شد، اتفاق عجیبی افتاد>>>

STORY

S&M Iranian Style - Finale

I know enough to say competing with Internet pussy is tough

16-Sep-2009 (7 comments)
As we followed Manijeh joon up the stairs, I could see she was not wearing underwear and if she was it must have been the transparent kind: a newly arrived model from Victoria’s Secret, her favorite place. Just the thought of her kos-excited outfit (or lack of it) scares me. I just find the whole thing frightening in a weird way. It’s like being in a war zone. At any moment something is going to go wrong. It made me feel edgy and tense and defensive>>>

IDEAS

Truth

No matter where I went, no matter who I saw, I found no glimpse of Truth

10-Sep-2009 (12 comments)
I am sitting in a high school class. It’s the end of grade eleven and I can barely take it anymore. I feel I am suffocating. I want my freedom. Outside the walls of this school is where I thought my freedom would be. On this particular day, in a stuffy, windowless classroom, our religion teacher is discussing about Truth. The students around me seem to be listening partially, as if waiting for it all to come to an end. I am tired too, but something in the teacher’s sentences catches my attention, the word “Truth”>>>

STORY

S & M Iranian style

If I had not come to the US at a young age I would not have had distorted ideas about sex

06-Sep-2009 (13 comments)
Nazy joon is 40-years old going on 13 and often says she’s in her early 30s. She considers herself a virgin [I mean virgin-like] after 5 years of marriage to a man in his early 60s who brought her to LA from Iran. After arriving in LA, she told her newly wed husband that she's a virgin and so afraid of having sex that he has to wait til she’s comfortable. So he said fine and he waited and waited till she disappointedly gave up (after 2 weeks) her virginity that had won a bid of 1349-gold-coins worth>>>