نگاه بامدادان

فکر آب روی خود کن؛ بگذار مدعا را

نگاه بامدادان
by Manoucher Avaznia
16-Apr-2008
 

ز سر کرم که گوید مه شاد خوش لقا را

که به رسم دلنوازی بنوازد آشنا را؟

نه به دل شکیب ماندم که طریق عقل پویم

که به اوش وام دارم قدح جهان نما را.

چو ثمر فراتر افتد ز دو دست کوته ما

تو به صبر کوش جانا و ز کف منه هوا را.

تو که خانه ای ندیدی ،چه ز اهل خانه گویی؟

فکر آب روی خود کن؛ بگذار مدعا را.

ز عمل چرا پریشی چو چراغ راه داری؛

و خدای راه داند کم و بیش ماجرا را؟

ای که از سپهر امشب ثمر هلال داری؛

به گروه بدرجویان برسان سلام ما را.

چهری آن خور درخشان به غبار شب چه پوشی،

چو نگاه بامدادان بدرد مر این قبا را؟


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

Thank You

by Manoucher Avaznia on

Unfortunately, I do not have any published book of poetry in Farsi except what I have sent to this website: of which some have been published and some have not.  I will try to send more poems to this website for publication according to its standards.  Nevertheless, I have self-published two books of peotry in English, almost exclusively in classic Farsi style.  You may order those books, or read some portions of them by going on the website of Infinity Publishing.

I appreciate your attention

Manoucher Avaznia


default

پایدار باشید

Anonymousep (not verified)


جناب عوض نیا، متشکر از اینکه دو مورد را توضیح دادید و به امید انکه بیشتر از اشعار شما در این سایت داشته باشیم.


IRANdokht

Another beautiful poem!

by IRANdokht on

Mr Avaznia

I like your style, thank you for sharing your work.

This is the second one I read, where can I find more of your poems?

IRANdokht


Manoucher Avaznia

دو نکته

Manoucher Avaznia


"اوش" به معنا ی "او یش"  یا"او را" یا  "او"  است. البته شکل کوتاه شده دو واژه.

از و اما نکته دوم،  مراد از هوا آرزو است. معنای مصرع این است که  اگر چه دست ما از رسیدن به یار کوتاه است، باید از کوشش باز نایستاد و آرزوی رسیدن به او را از دست نداد ..

 


default

ازاشعار بسیار زبیای شما واقعا لذت میبرم

Anonymousep (not verified)


جناب عوض نیا بسیار ممنون که این افتخار رو میدید و اشعار خود را اینجا با ما تقسیم میکنید از اشعار بسیار زبیای شما واقعا لذت میبرم,,,
من به 2 مورد برخوردم که خوب متوجه نشدم که منظور چیه که اگر عنایت کنید و انها را توضیح
دهید بسیار سپاسگزار میشوم.

1-که به "اوش" وام دارم قدح جهان نما را
اوش به چه معنی است؟

2-تو به صبر کوش جانا و ز کف منه هوا را.
و در این بیت منظور از "زکف منه هوا را" را متوجه نشدم. با تشکر


Manoucher Avaznia

سپاس

Manoucher Avaznia


اظهار نظر شما در باره چکامه اینجا نب از نظر لطف شما سر چشمه می گیرد. ولیکن، نقاشی یا عکس دلا نگیز پیوست گزیده هنرمندان ایرانیان دات کام است که بدینوسیله از ایشان سپاسگذاری می نما یم.

 

منوچهر عوض نیا  


default

خیلی زیبا

برسا ن سلام ما را (not verified)


خیلی زیبا . . هم شعرتان زیباست و هم نقاشی که انتخاب کردید . .