سوژه ساعت هشت و چهل

روز ها گذشت و مرد هر روز عاشق تر شد و دختر نیز بی قرار


Share/Save/Bookmark

سوژه ساعت هشت و چهل
by hadi khojinian
06-Aug-2008
 

یک روز یک مردعکاس که برای یافتن سوژه ای به باغ ملی رفته بود. دختری را دید که از در اصلی باغ داشت می آمد با قد متوسط و موهایی مشکی و شلوارکی سیاه با پیراهنی صورتی پر رنگ و کفش پاشنه بلندی به پا و کیف کوچکی به دست.

مرد عکاس از دختر شروع به عکس گرفتن کرد و از زوایای مختلف در دوربین اش از او کادر ساخت. مرد از همه زنها متنفر بود و هیچ وقت دوست نداشت عاشق بشود ولی صورت این سوژه با همه صورت هایی که دیده بود خیلی فرق داشت.

به خانه برگشت و در استودیو عکاسی اش شروع به ظاهر کردن همه عکس هایش کرد. وقتی اولین نما از صورت دختر را که دید یک لحظه ایستاد و در آینه به خودش نگاه کرد رنگش پریده بود، عکس ها را در کادر بزرگ چاپ کرد و همه را به رخت آویخت از اتاق بیرون رفت.

لیوان آبی از قفسه بر داشت یخچال را باز کرد و تنگ آب را سر کشید. به روی مبل نشست و تلویزیون را روشن کرد. کلیپ عاشقانه داشت پخش میشد. خاموش اش کرد. آی پاد را به گوشش کرد اولین آهنگ از شروع عشق می گفت. ان را هم از گوشش برداشت و رو به میز پرت کرد. پنچره را باز کرد. باران داشت می بارید. به تراس رفت و زیر شر شر باران ایستاد ، خیس شد و حوله کوچک سفید را از کمد برداشت و سرش را به نرمی خشک کرد.

لباس اش را در آورد و لخت شد. در حمام را باز کرد و زیر دوش برای ده دقیقه بی حرکت ایستاد. شیر وان را باز کرد و در وان خوابید. شمع دو طرف وان را روشن کرد و سیگاری گیراند و چشمانش را بست و آرزو کرد که عاشق شود.

و فردای ان روز وقتی از خواب بیدار شد آدم دیگری شده بود. میز صبحانه را آماده کرد. شیر را از یخچال برداشت. تخم مرغ و کره و پنیر را با نان تست شده خورد و آب پرتقال برای خودش درست کرد و آرام شروع به مزمزه کردنش کرد و تمام پنچره های خانه را باز کرد و همه گلدان ها را با دقت آبپاشی کرد و دوچرخه اش را از انباری برداشت و با کوله ی عکاسی اش به باغ ملی رفت و راس ساعت هشت و چهل و پنچ دقیقه دخترک از آستانه ی در باغ گذشت و مرد عکس های چاپ شده از پرتره ی بانو را به او داد و دخترک از اسم بانو خوشش آمد و مرد دست دختر را به نرمی لمس کرد نرم و عرق کرده!

بانوی مرد داشت به سر کارش می رفت ولی نرفت. به مرد نگاهی کرد و مرد قرمز شد و دوباره به عکس ها نگاه کردند و هر دو از همدیگر خوششان آمد و با هم به کافه ی فرانچسکا رفتند و سفارش دو قهوه ی ترک را دادند و مادر فرانچسکا صورت هر دو را بوسید و گفت چه به هم می آیید شما دو نفر! و مرد دخترک را به شام دعوت کرد و دخترک قبول کرد و مرد شاد شد و دختر یه سر کارش برگشت.

روز ها گذشت و مرد هر روز عاشق تر شد و دختر نیز بی قرار. با هم قرار گذشتند به ایرلند بروند ولی قبل از آن باید سری به اسکاتلند و شهر ادینبورو می زدند چون مرد در دانشگاه هنر نمایشگاه عکاسی داشت و دختر با او رفت و مرد خوش بخت بود چون دخترک هیچ وقت نه نمی گفت و مرد هم هیچ وقت به دختر نه نمی گفت و آنها ماه ها و سالها به خوشی و خرمی زندگی کردند و آب از آب تکان نخورد و هیچ اتفاقی بدی برای هر دویشان نیفتاد.


Share/Save/Bookmark

Recently by hadi khojinianCommentsDate
ابر‌های حامله از باران
4
Jul 28, 2012
مادام بوواری
-
Jul 07, 2012
دیوارهای روبرو
6
Jun 26, 2012
more from hadi khojinian
 
default

Lucky photographer

by مردی عکاس (not verified) on

Lucky photographer
Do you know by any chance what kind of camera he used?
I need one just like that

PS. JJ I have a technical issue:
For some reason your site rejects the comments without any message or guidance; dose it have to do with the type of browser or firewall we use. Please advice
I use Fire fox browser and CA security Suite. for this one I had to disable my firewall.
Regards


default

A clammy blackbird.

by Sinibaldi (not verified) on

A circle of life
is the natural field
of a country, in
a luminous care
now forgetting an
answer; and this
is my dreamland,
the sound of a
blackbird and an
ancient desire.

Francesco Sinibaldi


hadi khojinian

بهانه ای برای ادامه ی زندگی

hadi khojinian


عشق بهانه است رفیق ! آن قدر ما خودمان را فراموش کرده ایم که عشق و دوست داشتن واقعی آدم ها رویا شده برای یک یک ما


ebi amirhosseini

Paradox !?

by ebi amirhosseini on

Bagh-e-Meli,Ireland,Scotland,Hadi !?

Very creative Refigh!.

For the " Akkaas Baashi"


IRANdokht

naaaah that is not love

by IRANdokht on

You can't force love to happen and you can't plan on it

The most interesting part about the girl was that she did what she was told and never said no? and he never would have to say no to her either.... wow

If you love someone just because they looked a certain way in the picture, then you deserve someone who'd love you for thinking they looked special!

 

IRANdokht