منشور کورش بزرگ

چطور ممکن است ما همان ملتی باشیم که امثال کورش را بدنیا هدیه کرد وقتی امروز یک بسته لواشک را هنوز بلد نیستیم چگونه بسته بندی کنیم؟


Share/Save/Bookmark

منشور کورش بزرگ
by Jeesh Daram
28-Oct-2008
 

بمناسبت بزرگداشت روز کورش کبیر که امسال بخاطر نزدیکی آن با روز Halloween ما هردو را با هم جشن خواهیم گرفت که خرجمان کمتر شود، خواستم در مورد "لوحه کورش" که به آن "سیلندر کورش" نیز میگویند قدری با هم صحبت کنیم.

اخیراً حتماً با خبر شدید که یک خبرنگار نشریه اشپیگل آلمان بنام شولتز نقل قول کرده بود از یک تاریخشناس آلمانی کلاوس گالاس که او هم به استناد به گفته های یک استاد تاریخ دیگر آلمانی بنام جوزف وایزهوفر ادعا میکند که بله "کورش، یک پادشاه دوران امپراطوری ها و کشور گشائی ها نمیتواند اولین منشور حقوق بشرو آزادی ادیان را شخصاً صادر کرده باشد چون او شاه کشوری بوده که مردمش از ترس باید پای او را میبوسیدند"، و اضافه میکند که "این یک دروغی است که محمد رضا شاه در 1971 در جشنهای دوهزارو پانصد سال شاهنشاهی علم کرد!"

قدری بیشتر تحقیق کردم و دیدم ای بابا یکسال پیش یعنی در آگوست 2007 نیز شخص بنام استفان فوکار در نشریه لوموند مقاله ای در مورد همین مطلب چاپ کرده بوده است، که بله آن لوحه ای که در 1879 زیر بنای معبد بابل کشف شد و استوانه ای ساخته از خاک رس است، در واقع خود کورش نوشته های منقوش روی آنرا بصورت فرمانی صادر نکرده و بلکه آن طبقه روحانیون شهر بابل بودند که با دربارکورش تبانی و زد وبند کرده بودند تا قبل از حمله او به بابل بزرگترین شهر دنیای آنزمان، مردم بابل را آماده برای ورود فاتحانه کورش نمایند.

بقول علی اکبر خان که در خیابان علائی نزدیک دروازه شمیران منزل داشت "حالا بیا و درستش کن". آقا ما این شایعات اجانب را که خواندیم ناخود آگاه گفتم "ای تف تو ....خار و مادرهر چی...." صبح اول صبح ناشتایی اینجوری دهن آدم را بازمیکنند. منتهی این چون یک مقاله تحقیقاتی و علمی است ما چفت دهان را ور میکشیم. ناگفته نماند، شما هم آماده و مستعد که ما یک فحشی بدهیم و دنبال آنرا بگیرید و برنامه کرکر خنده. آخه اینهم شد کار و زندگی؟

باری، اگر بخواهیم مقایسه کنیم، آن توطئه در بابل بمانند همان زد وبند طبقه روحانی خودمان با بازاریها در دهه شصت و هفتاد با ساختن نوارهای تقلبی از صدای شاه و کاست زدن و پخش سراسری نوارهای خمینی، برای محبوب جلوه دادن امام و آماده کردن توده های ایرانی برای ورود سلسله بر انداز دیگری بنام خمینی بت شکن! یعنی آنزمان در بابل "سیلندر" میساختند و زمان خودمان "کاست" زدند و هردو برای گمراهی و شیره مالیدن بر سر مردم؟ آیا این واقعیت دارد؟

چون بنده آدمی نیستم که تا فردی چیزی گفت و فرضیه ای ساخت قبول و باور کنم و چون شرط عقل حکم میکند که انسان قدری در مورد صحت و سقم یک گفته و ادعا تحقیق کند، لذا مصمم به کاوشی در مورد آنچه در روی لوحه یا سیلندر کورش منقوش است و دریافت معانی آن شدم. باری، چون اصل آن سیلندر در موزه بریتانیا قرار دارد لذا دیدم بمراتب ارزانتر است که به نیویورک بروم و سری به سازمان ملل بزنم و بازرسی آن نمونه بدل و شبیه سازی شده سیلندر کورش که در زمان محمد رضا شاه از طرف ایران به سازمان ملل هدیه شد. خلاصه سرتان را درد نیاورم چند روزی را در نیویورک گذراندم که چکیده و شمه مشاهدات و تحقیقات خودرا در ذیل تقدیم میکنم.

وسایلی که با خود بردم عبارت بودند از چندین نوع ذره بین، دستگاه استروبوسکوپ، دوربین عکسبرداری، سری کامل فرهنگ جامع " میخی به نستعلیق" و "نستعلیق به میخی" و مقداری توت خشک و خرما، ناخن گیر و فرچه و خمیر اصلاح صورت و دو سه تا شورت اضافه که ارتباطی با این تحقیقات نداشت ولی گفتم شاید مایل باشید بدانید و سایر آلات و ادوات.

حتماً برخی از شما سئوال میکنید این فرهنگ میخی دیگر از کجا آمده؟! عرض کنم این فرهنگ در ده جلد است و من پشیمان شدم که از شدت هیجان زیر بار سنگین رفتم و هر ده جلد را با خود به نیوبورک بردم. چون جلد های یکم تا هشتم کوچکترین ارتباطی با ترجمه و برگردان حروف میخی ندارند و تمام مطالب آن هشت جلد مهملاتی هستند که بارها شنیده ایم. مثلاً جلد اول تماماً در مورد جوکهای رشتی است و خطه شمال، که فرضاً رشتی ها به نارنگی چه میگویند، با به توالت فرنگی چه میگویند و یا "یک رشتی یکروز میره شیر بخره.... و یا ترکها به مگس چی میگن" و غیره و بهمین طریق فکاهیات و بذله گوئی هائی در مورد تمام گویش ها و لهجه های ایرانی. فقط دو جلد آخر است که مربوط به خط میخی و برگردان آن به خط نستعلیق میباشد. در مقدمه کتاب نویسنده اشاره ای میکند به اینکه چرا هشت جلد اول کوچکترین ارتباطی با شناختن و مطالعه خط میخی ندارد. دلیلی که ابراز میدارد چنین است که او با فروش فقط دوجلد کتاب در باره خط میخی هرگز نمیتوانست حتی پول چاپ آنها را هم در بیاورد و چه بسا که بخواهد استفاده ای نیز ببرد. لذا حیله و ابتکاری بکار میبرد و با گنجانیدن فکاهیات درون هشت جلد اول و فروش نسبتا خوب آنها، منافع خود و چاپخانه را تضمین میکند.

من دو جلد لازم و ذره بین ها و وسائل دیگر را درون کوله پشتی گذاشتم و از هتل با تاکسی به مقر سازمان ملل رفتم. در آنجا با داشتن وقت قبلی و توضیح این مطلب که من برای مطالعه خطوط منقوش روی سیلندر کورش رفته بودم، اجازه دادند که هر روز چند ساعتی از نزدیک آن سیلندر مجازی را مورد آزمایش قرار دهم.

بعد ازدو روز مطالعه بسیار دقیق و مقایسه حروف و جملات منقوش روی سیلندر با ترجمه های قبلی متوجه شدم که بسیاری از ترجمه های قبلی مشابه هم هستند و اکثرا از روی یکدیگر برگردان شده و در آنها اندک دستکاری نیز شده است ولی نه تا آن حد که مفهوم اصلی آن بدان صورت که ما امروز آنرا منشور کورش میخوانیم بیان نشود. ولی پس از گذشت ساعتها مطالعه به جمله ای جدید برخورد کردم که از قرار تاکنون کسی متوجه آن نشده است. خوب که دقت کردم دیدم با چرخاندن سریع سیلندر و خیره شدن به آن، یک جمله مرتب تکرار میشود:

" زهرمزگان فراخوان، آمودریا به یونان

کشی خورموزگار که خشتکش شش خاپارا"

و هر چه سیلندر را چرخاندم تکراراین جمله را به وضوح دیدم و بعد ازساعتها مرور حروف و لغات و تفحص درفرهنگنامه و خوردن مقدار زیادی توت خشک و خرما سرانجام قضیه دستگیرم شد و با کمال شعف و تعجب دریافتم که اگر سیلندر را بسرعت بروی محوردرازای آن و مخالف گردش ساعت چرخش داده و در مقابل نور کافی قرار دهید این گفته معروف کورش کاملا قابل خواندن میشود و بنده در اینجا ترجمه کامل آنرا برای اولین بار تقدیم میکنم:

ازهرمزگان تا آمودریا و بعد یونان

کشتم شپش شپش کش شش پا را

این کتیبه تاریخی و جمله منقوش روی آن بطور طبیعی گواهی ازپاک گوهری کورش و قلب رئوف و مهربان اوست که در جنگها وقتی سرزمینی را فتح میکرده است اقدام به کشتن سکنه آن نکرده و در عوض برای آنکه اخطاری بدشمن داده باشد دستور قتل عام شپش ها و سایر حشرات موذی آن سرزمین ها را صادر میکرده است. شیرت پاک و روحت شاد و روانت از قید غم آزاد باد کورش.

بهمین دلیل وفتی بابل را فتح نمود، نه تنها سکنه آن سرزمین را نکشت و آزار نرساند بلکه بسیاری از زندانیان را آزاد کرد و بخاطر آنکه وضع کار و اشتغال مردم خراب و رکود اقتصادی شدید حکمفرما بود دستور داد کارگران مهاجر که از کشورهای همسایه برای سبزیکاری، چیدن توت فرنگی، کارهای ساختمانی، تعویض روغن و نگهداری اطفال بطور موسمی به بابل میامدند را بسرزمین های خودشان بازگرداند و همانطور که حدس زدید یهودیان بسیاری در میان آن مهاجرین بودند که کورش آنها را نیز به فلسطین مراجعت داد. قابل توجه است که اکثرآن یهودیان در بابل به کارهای تبدیل ارز، شرخری، سمساری و خرید و فروش اشیاء عتیقه و زیر خاکی و بنداز و دررو مشغول بودند و بخاطر ذکاوتشان دمار از روزگار مردم بابل در آورده و جیب همه را خالی کرده بودند. و اینکه نام کورش در تورات به نیکی ذکر شده بخاطر آن بوده است که کورش به یهودیان اجازه داد تا اشیاء عتیقه را با خود به فلسطین ببرند و در لب مرز و گمرک کسی مزاحم آنها نشود.

شکی برایم نماند که آن اخبار دو نویسنده خارجی در مورد کورش غلط بوده و تنها دلیل چاپ آنها ایجاد نفاق و اغتشاش و تحقیر ایرانیان بوده است.

از نیوبورک که برمیگشتم باین فکر فرو رفته و می اندیشیدم که بعنوان یک ملت، ما ایرانیان باید بیائیم و بخود بازنگریم. آیا هدف و نتیجه گیری چیست و بقول خدا بیامرز امیرخان "چه آموختیم؟" وقتی ما ازعظمت و شکوه دوران فرمانروائی کورش سخن میگوئیم، هدف آنستکه صفات نیک او چراغی برای هدایت راه ما بعنوان یک ملت باشد. ولی در عوض، نژاد آریائی ایران امروزکه ما جزئی از آن هستیم، در تحت توجهات و حمایت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ودخالت مستقیم دولت انگلستان (لعن الله علی خواهرن و مادرن و آبجی کوچکترهو....) بجای آنکه چیزی جدید ارائه دهیم، میائیم یک هتل به سبک غربیها میسازیم و آنقدر از خودمان راضی میشویم که سوُال میکنیم آیا بهترین هتلهای دنیا چند ستاره اند؟ وقتی میفهمیم دیگر بهترینش در دنیا پنج ستاره است، فوراً دستور میدهیم که هتل ایرانی را هفت ستاره تبلیغ کنند. یعنی، شش هم نه، بلکه هفت! در واقع هدفمان آن نیست که کیفیت سرویس را بالا ببریم، هدف فقط آنستکه گلاب برویتان برینیم و بشاشیم توی سیستم معیارها و قراردادهای بین المللی. بعد هم سران حکومت اسلامی هنوز فکر میکنند وقتی یک توریست و یا دیپلمات خارجی را به باشگاه جعفری میبرند، آنان شاهد یکی از عجایب اصالت و خلقت بشر هستند و مرتب با کونه آرنج به پهلوی آن خارجی میزنند و از او میپرسند "کیف کردی؟ خوشت اومد؟ ایوالله آوردی؟" که چی؟ چون یارو ورزشکاره مثلا میتواند یک میل را ده متر به هوا پرتاب کند!

چطور ممکن است ما همان ملتی باشیم که امثال کورش را بدنیا هدیه کرد وقتی امروز یک بسته لواشک را هنوز بلد نیستیم چگونه بسته بندی کنیم؟ بنده با اتلاف دو ساعت وقت و با کمک ناخن گیر توانستم ذره ذره مقداری از آن پلاستیکهای ولدزنا را از لواشک هائی که دوستی از ایران آورده بود جدا کنم وسپس آن لواشکها را در آش ریختم و بعد که آش حاظر شد باور نمیکنید چه پدر جاکشی از ما درآمد که باقیمانده پلاستیکهارا که از تولیدات نفتی ایران است تکه تکه ازلای دندانها بیرون بکشیم!

کدامین کورش، کدام داریوش؟ آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.....


Share/Save/Bookmark

Recently by Jeesh DaramCommentsDate
زهرا سلطان و کهنه گوهی تاریخ
8
Oct 18, 2012
جمهوری آریایی ایران
17
Mar 03, 2012
بهار ایرانی
15
Feb 17, 2012
more from Jeesh Daram
 
default

سلام به

navid hosseinzadeh (not verified)


سلام به همه

ابتدا کتاب های ویسهوفر را کامل بخوانید تا متوجه عمق دانش این آدم بشوید. گناه این پژوهشگر این است که با نگاه شیفته وار و مدح و ثنا گوی یک سلطنت طلب به شاهان نگاه نکرده است و دیدگاهی موشکاف و تیز بین دارد


default

«از فخر پدر تو را چه حاصل؟»

Mohammad0974691 (not verified)


و موضوعی که آنها را مطرح کردید شاید مرتبط باشند ولی بستگی زیادی با هم ندارند. آن لواشک فروش به فکر جیب خود است چه استوانه‌ی کذایی را دوست داشته باشد چه نداشته باشد. فرض کنید ما از فردا دست از تاریخ خود بکشیم، آیا از دزدیهای ما از کارمان و از کم فروشیها و گران فروشیهایمان میکاهد؟! «جیش دارم» جان، عیب از جای دیگر است. اینکه من قانونهای رانندگی را رعایت نمیکنم ارتباطی به افتخار به کورش ندارد. نگاه درست به تاریخ ایران (چه پیش و چه پس از اسلام) اتفاقا راهگشاست.

اما اگر منظور شما این است که : «از فخر پدر تو را چه حاصل؟»، کاملا درست میگویید. کورش و حافظ و مولوی و ... پدران ما بودند و نه خود ما. بیشتر اندیشمندان هم اکنون در غربند. در واقع آنها وارثان اصلی پدران دانشمند ما هستند و نه خود ما.


default

Cultural erosion

by MRX1 (not verified) on

As if building a dam, looting and destruction of all the art affects of Iran belonging to pre-omat era was not bad enough, now they make jokes and mockery of that golden age. The age that gave us our identity, culture and made our country unique.

One has to admit some of us Iranians are totally “Be farhang” no matter how much education we claim we have. Instead of making joke and mockery of omattism that is eating what ever is left of Iran and spreading a poison of islamo fascism in the world Which may soon lead to destruction and world war III, they take their hammer and chizel and try hard to break what was left of once mighty civilization.

People like this writer should ask IRI to subsidize their writings and make profit in the process. I hate to see them doing all the damage for free.


default

Hazian

by sargord (not verified) on

what happened to Iranians. I have a bad feeling that the sense of love and pride of being Iranian is slowly fading away. In 10-20 years, it will probably be buried for good. Well, when you get disconnected for so long what do you expect.


default

Thinly veiled attempt at

by sickofapologists (not verified) on

Thinly veiled attempt at Iranian heritage bashing wrapped in satire. When this self-hatred among us started? Is it the result of relentless Islamists indoctrination and brainwashing??? Why do we hate ourselves for being once the greatest nation on earth?

or Is it the collective cognitive dissonace of an epic proportion of the subjuagtees, which leads us to undemine our once great civilization. I think it's the latter case rather the former. After all, it is painful to confess that a bunch of bedouins were able to subjugate us and wipe out our almost all of our cultural, economic, and soical identity.


default

Great Job

by Anonymous21 (not verified) on

You are the best


Khodadad Rezakhani

Great piece...

by Khodadad Rezakhani on

Good job Jeesh Daram... funny and nice piece. Did you notice that if you keep the cylinder vertically and have the sunlight shine on it from the left, you can also read "kalleye pedar-e harchi moteassebe khare" in perfect Persian?:) Now everybody expects me to write a piece "answering" and debunking heretics like you who dare make fun of our glorious past! Get over it people!!! If you feel so unsecure about yourself and your culture, no amount of real or pseudo-science can help you overcome your inferiority complex...


Souri

JD aziz

by Souri on

You know how much I like you and your writing. I would like to say my opinion about this essay, hope you won't take it bad. I know you are very moved on and have a strong logic to take the Critics :D)

1) The satire in itself, was great. Very nice as always. I laughed a lot and found it very cheerful. Thanks for your time and involvement

2) What I do agree with :

از نیوبورک که برمیگشتم باین فکر فرو رفته و می اندیشیدم که بعنوان یک
ملت، ما ایرانیان باید بیائیم و بخود بازنگریم. آیا هدف و نتیجه گیری چیست
و بقول خدا بیامرز امیرخان "چه آموختیم؟" وقتی ما ازعظمت و شکوه دوران
فرمانروائی کورش سخن میگوئیم، هدف آنستکه صفات نیک او چراغی برای هدایت
راه ما بعنوان یک ملت باشد. ولی در عوض، نژاد آریائی ایران امروزکه ما
جزئی از آن هستیم، در تحت توجهات و حمایت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه
الشریف) ودخالت مستقیم دولت انگلستان (لعن الله علی خواهرن و مادرن و آبجی
کوچکترهو....) بجای آنکه چیزی جدید ارائه دهیم، میائیم یک هتل به سبک
غربیها میسازیم و آنقدر از خودمان راضی میشویم که سوُال میکنیم آیا بهترین
هتلهای دنیا چند ستاره اند؟ وقتی میفهمیم دیگر بهترینش در دنیا پنج ستاره
است، فوراً دستور میدهیم که هتل ایرانی را هفت ستاره تبلیغ کنند. یعنی، شش
هم نه، بلکه هفت! در واقع هدفمان آن نیست که کیفیت سرویس را بالا ببریم،
هدف فقط آنستکه گلاب برویتان برینیم و بشاشیم توی سیستم معیارها و
قراردادهای بین المللی.

3) What I don't agree with :

- باری، اگر بخواهیم مقایسه کنیم، آن توطئه در بابل بمانند همان زد وبند
طبقه روحانی خودمان با بازاریها در دهه شصت و هفتاد با ساختن نوارهای
تقلبی از صدای شاه و کاست زدن و پخش سراسری نوارهای خمینی، برای محبوب
جلوه دادن امام و آماده کردن توده های ایرانی برای ورود سلسله بر انداز
دیگری بنام خمینی بت شکن! یعنی آنزمان در بابل "سیلندر" میساختند و زمان
خودمان "کاست" زدند و هردو برای گمراهی و شیره مالیدن بر سر مردم؟ آیا این
واقعیت دارد؟

Comparing Kourosh (Cyrus the great) with Khomeini, not only is not FAIR, but also is a very weak argument and strongly illogical, how can we compare two  opposite person together and put them both in  the same bag

...........

خوب که دقت کردم دیدم با چرخاندن سریع سیلندر و خیره شدن به آن، یک جمله مرتب تکرار میشود:

" زهرمزگان فراخوان، آمودریا به یونان

کشی خورموزگار که خشتکش شش خاپارا"

و هر چه سیلندر را چرخاندم تکراراین جمله را به وضوح دیدم

Why not to keep our  respect for our civilization, our cultural heritage,
always and in all shape and circumstances ? If WE, don't do that, how
can we expect others (the foreigner) to do it for us ? We want respect
and consideration, isn't it ? We want recognition of our national
identity . As the old proverb says: Ehteram deh ro, bayad avval
kadkhoda negh dareh... or ehteram masjed ro bayad avval khadem masjed
dashte bashe...

..................

چطور ممکن است ما همان ملتی باشیم که امثال کورش را بدنیا هدیه کرد وقتی
امروز یک بسته لواشک را هنوز بلد نیستیم چگونه بسته بندی کنیم؟

We ARE, my dear. We are the real descendant of Cyrus the great. We are a very good "Mellat". I am proud of my people, those living in Iran right now and those living abroad. We are a very proud nation

We disagree in most of things, we cheat and lie sometimes, like any other person from any other nation, but one thing is common in most of us, that WE ARE PROUD OF BEING IRANIAN

This is not something I state from my own imagination. This is something I have always heard from the people around us, the people of other countries who encountered the Iranian abroad

They all do agree that, Iranian people are nice, respectful, peaceful and very proud of their country

......

Thank you my dear friend

 


samsam1111

Iranparast !

by samsam1111 on

Dear Iranparast:

The legacy of Pre-Qadesiyeh Iran is too glorious to be tarnished by a buncha amateur Ommatists . I hear You pal ! & I know the plan . The same De-Iranization propaganda is going on inside mulah land(V-ran) on a huge scale . The plan is to subtly erase the dear memory of our true pre-Arab/Shaikh old Iran from the minds of the new generation & represent alien Ommatism & culture of Shaikhs as the true Iranian identity (yahh,good luck). lol..It,s funny , that these folks are blind to see the main cause of our misery which is the culture of  subjugation & invaders for the last 1400 yrs , yet they go outa their way to blame the ills of Ommatism/mavali on a true/Glorious pre-Arab Iran which has nothing to do with our shaikhist serfdom (V-ran) today . Guess , they feel the real threat to ommatism is coming from values of Cyrus ,Darius or Sassanids,..etc , So , they,re pointing the gun to the right target..I read em, loud & clear . hence the wisdom behind my last comment ;;this Seyed land better to be named V-ran,so to preserve the legacy of beloved Iran...Shepesh dar khab binad panbeh daneh.

Javid & Payandeh yadgareh Iran va 23 tabareh Javidan !

Shad bash & khosh zee...Cheers!!!

//iranian.com/main/blog/samsam1111/irv-pimping-ommatist-agenda-west


default

To: samsam1111

by Iranparast (not verified) on

اینجا دیگه خیلی‌ کوتاه میای. بابا یه چیزی بگو که این حضرات اینقدر به نیاکان ما و وطن و تاریخ پر شکوه ایرانی‌ اینگونه با نگاه طنز و لودگی قصه پردازی و تمسخر آمیز سخن نگویند. این وظیفه همه ماست که جلوی این به اصطلاح نویسندگان رو بگیریم و به این سایت یه هر سایت دیگه که حامی‌ و دکانی شده اند برای این آقایان جوابی‌ دندان شکن بدهیم که دیگر جرات نشر اینگونه یاوه پردازیها را نداشته باشند. هیچ تمدنی به شکوه و عظمت ایرانی‌ نخواهد رسید. ریشه تمام پیشرفتهای بشری در تمام امور و در طول تاریخ از ایران قدرتمند ما سرچشمه می‌گیرد. بروید و تاریخ دیگران را مطالعه کنید تا به این حقیقت پی ببرید. این چرندیاتی رو که آلمانیها اخیرا گفته اند تمام برای خنثا کردن تاریخ پر شکوه ایرانیست. شرم بر شما با د آقایان. خجالت هم خوب چیزیه آقای شاش دارم.


default

Kouroshi bood - mellat-e

by SL (not verified) on

Kouroshi bood - mellat-e Aryaii bood - zamaani (shayaad) mardomaan-e neeki boodand, vali hameh anra loo loo bord.

Taa har kodoom az maa ( areh babam jaan, man va shoma) khodemoon ra dorost nakonim va hagh-e ham digeh ra mora'at nakonim (fekr konim bebinim "hagh" shamel chi misheh: az too saf nazadan taa pool-e mardom ra 2 loppi+++ nakhordan ta ..........")

Hala hey begim maa 16 hezar saal ( har rooz daareh ziyaad tar misheh!) tarikh daarim o eleh o beleh.......

Taa har kodoom az maa khodemoon ra dorost nakonim dorost nemishim, hala hey bendaazim gardan-e in-o ,oon-o , oon-yeki ( arab-o , engelis-o , amrica-o har NAMARD-e digeh.

Jeesh jan oon vasat haash az khandeh kolli delam ghili veeli raft.

Merci,

Soofia L

( hameh inhaii keh alan to iran hastano ghalat-e besyaaar mikonan ham az miyoon maa bar paa khasteh'and(!) az jay-e digeh varedeshoon nakardim.
Maal-e khak-e pak-e vatanand!


samsam1111

Absolutely

by samsam1111 on

How can a nation who worships Arab icons & Seyeds , have anything to do with Cyrus or Iran . shepesh dar khab binad panbeh daneh..cheers!!


default

az bass khandidam...

by manam jeesh daram!!! (not verified) on

hala digeh manam jeesh daram

dastet dard nakoneh! mashalla che ghalami dari!
;-)


default

Fatima's Thong!

by Hamfekr (not verified) on

صد آفرین بر وجدان بیدار افرادی مانند شما که با واقع نگری و بیطرفی به بیان معضلات فرهنگی -و اینبار صنعتی!- ما ملت میپردازید.

چند نسل باید بگذرد تا بفهمیم هیچیک از این مهملات تاریخی دردی از هزاران درد امروز ما را دوا نمیکند.

کدام آریا کدام آریایی؟

برای نجات از چنگال خون آلود "آخوندها"، حربه‌ای بس معتبر تر از این مزخرفات "محمدرضاشاهی" لازم داریم.

که اینا هیچکدوم واسه فاطی تنبون نمیشه.


News Goffer

Dear Jeesh Daram

by News Goffer on

ای بابا، من که هر کار می کنم نمی توانم شما را به این نام صدا کنم.  آخر این هم شد اسم شما انتخاب کرده اید؟  حالا نمیشود شما را جیم دال صدا کرد؟  تنها بدیش این است که ممکن است شما را با جانی دالر اشتباه بگیرند.!)

به هر حال خدمت جناب آقای جیش دارم سلام .

از لطف شما و سفر شما به نیویورک و از گزارش مبسوط شما بسیار ممنون و متشکرم.  درست است که سر خود تشریف بردید و تنها، اما چون به چنین نیت خیری بود، از نظر بنده بلا مانع محسوب می شود.  در خواندن سفرنامه’ جنابعالی، وقتی رسیدم به آن قسمت " دو سه تا شورت اضافه" نفسی را که مدتها بود در سینه حبس کرده بودم رها کردم، چرا که تمام مدت داشتم فکر می کردم این دوست من که اینهمه جیش دارد چه جگری دارد که سفری به این طولانی میرود و اگر خدای ناکرده موارد اورژانسی برای او پیش آید چه تدبیری اتخاذ خواهد کرد که دیدم به لطف پروردگار یادتان مانده و مجهز سفر فرموده اید.

در خصوص سیلندر کوروش بزرگ و عزیز و مایه’ مباهات و افتخار هر ایرانی وطن پرست، می خواستم بگویم نمی دانید از کشف جنابعالی مربوط به کلمات رمز "کشی خورموزگار که خشتکش شش خاپارا" چقدر خوشحال شدم!  یعنی همیشه فکر می کردم ای خدای بزرگ می شود رمز آن طرف سیلندر را هم بدانم؟  اینک که شما با بزرگواری و سخاوت رمز را کشف کرده و آن را در اختیار همگی ما قرار داده اید، جای آن دارد که مراتب امتنان و تشکر خود را به عنوان احدی از آحاد ملت ایران خدمت جنابعالی عرض نمایم.  البته اینجا ممکن است جنابعالی از خود بپرسید "رمز آن طرف سیلندر؟!!"  منظور این موش کور خبرجو از این کلمات چیست؟  وظیفه’ خود می دانم در مقابل اینهمه سخاوت شما، من نیز به نوبه’ خود اعتراف کنم بنده نیز در موقعیت دیگری که از بیان آن فعلا معذورم، توانستم به رمز طرف دیگر سیلندر پی ببرم.  پس از اینکه کشفیات خود را خدمت یک پروفسور متخصص ترجمه’ زبان میخی به نستعلیق قرار دادم، ایشان درست قبل از کشته شدن به دست عوامل استکبار و جواسیس آلمان و فرانسه و پروس و روس، که همگی یکسر مخالف کشف اسرار این سیلندر بوده اند، به من گفت سر آن طرف سیلندر هم مربوط به پیش بینی کوروش بزرگ در فرود آمدن اسلام عزیز بر سر ملت نظرکرده’ ایران که بهتر از هر ملتی در جهان می باشند است که طی آن، آن بزرگوار نه تنها پیش بینی کرده بود ایرانیان مسلمان می شوند، بلکه به درستی پیش بینی کرده بود که شیعه هم خواهیم شد.  رمز آنطرف سیلندر پس از ترجمه از میخی به این جمله تبدیل شد:

منمشتعلعشقعلیمچهکنم، یا همان "من مشتعل عشق علی ام ، چه کنم؟"

تصدیق می فرمایید که زحمات بنده کم از زحمات جنابعالی نداشته و مصداق و بیانگر کامل اصطلاح "خودت اینو می دونی دنیا وفا نداره، بیا تا دوتا بشیم یه دست صدا نداره" (از دانشمند فرهمند خردمند بانو گوگوش) می باشد. به هر حال از زحمات شما به عنوان یک ایرانی  و یک پارسی و یک مسلمان شیعه بسیار ممنونم و از حسن توجه شما نسبت به مسایل فرهنگی آن مرز و بوم عزیز بسیار متشکرم.  به امید بهروزی جنابعالی و به امید روزی که تمام توطئه های پی در پی غرب علیه ایران عزیز یکسر خنثی گردند.


default

جیش جان خدا از دهنت بشنفه...

Iranian Reader (not verified)


شما که طوطیان ایرانین دات کام را شکرشکن کردی...


default

Iran dell

by Iran ram (not verified) on

payandeh Iran yad ravan Iran. {kheraad manesh}


IRANdokht

khoda omret bedeh

by IRANdokht on

Thank you for the laugh... I really needed this!

The reason we're not going forward is because we keep looking back and bragging about what our ancesters used to be.

Not looking forward, we have no intention of learning new things, or improving our ways of thinking and behaving, nevermind how to wrap lavashak the right way, or how to improve the way we make "ghaabeh khaatam" so it doesn't fall apart and doesn't require mikh o chakosh...

Thanks for another well-written article.  

IRANdokht


default

The Heaven Gate: THe Magic Number

by Abol Danesh (not verified) on

Count the numner of dots in this famous persian declaration in order to arrive at the magical number that will help you unlock the gate of heaven for your entry...
Do not attempt to rewrite it in Kofi alphabet to avoid the arduous task of calculation and accounting.

کشتم شپش شپش کش شش پا