پرونده تئاتر شهر در تهران

راستی قرار است اسلام امروز بر سر فرهنگ های باستانی چه بلایی بیاورد؟


Share/Save/Bookmark

پرونده تئاتر شهر در تهران
by Mahasti Shahrokhi
15-Dec-2008
 

فرهنگ زدایی شاخ و دم ندارد. به همین سادگی آب می بندند به پاسارگاد! از زیر چهارباغ مترو رد می کنند و در کنار بیستون بایست حتماً یک اتوبان بسازند تا تمام علائم گذشته و تمدن پیشین محو شود. به همین سادگی!

تصورش را بکنید که یک کشور هفتاد و چند میلیونی فقط چند سالن تئاترش فعال باشد! و تازه فعال ترین سالن در معرض انواع و اقسام تهدیدهاست. می خواهند از زیرش مترو رد کنند! در سی سال گذشته، در هر گوشه پارک دانشجو مسجدی ساخته اند و از یاد نبریم که تمام نمایشهایی که در این سالن اجرا می شود از زیر دست و نظر و خودکامگی های صاف چی های ارشادی و ممیزی های گوناگون گذشته است. با این همه ، تئاتر شهر هنوز وجود دارد و گناه این بنا اینست که در وسط شهر قرار گرفته و هنوز محبوب است و هنوز نمادی از یک هنر در شرف انقراض محسوب می شود و به همین دلیل سریع قصد نابودی اش را دارند.

سال گذشته به مصر رفته بودم، در آنجا هم همین بساط بود، در کنار هر اثر باستانی و معبدی چند مسجد بود و صدای اذان و دعای مسجدها مدام و در تمام ساعت روز توسط بلندگوهایی پخش می شد!

یک روز، با دو مصری بحث تندی داشتم، آنها می گفتند که این فرهنگ ماست و مردم این را می خواهند و این اعمال خواسته ی اکثریت جامعه است و من می گفتم آنچه از مصر و تمدن کهنش خوانده ام دنیای دیگری را نشان می دهد و ضرورتی ندارد که بنیادگرایان مذهبی تمامیت فرهنگ پیشین را به سخره بگیرند و رد و بالاخره حذف کنند و از ایران مثال زدم که هجوم بنیادگرایی مذهبی تا چه حد فرهنگ تاریخی و بناهای میراث فرهنگی مان را به خطر انداخته است و این مردم نیستند که خواستار خرابی بناهای باستانی باشند بلکه سیاست سانسور و حذف دولت های تمامیت گرا و توتالیتر است.

درست مثل این که به شما پاسخ بدهند مردم "سنگسار" و "اعدام" می خواهند و مردم خواهان "قصاص" هستند و یا "چندهمسری" جزوی از فرهنگ شرقی و اسلامی است! از پاسخ هایی جوانی غول پیکری که می گفت مسیحی است و اسمش "باب" است و مادربزرگش در روستا حجاب دارد و حجاب جزو فرهنگشان است و هیچ ربطی به اسلام ندارد و از شنیدن حرفهای آن مصری دیگر که می گفت اگر در ایران اوضاع این طور شده پس حتماً اکثریتی در ایران وجود دارد که این را پذیرفته و خواهان آنست و در نتیجه اوضاع کنونی نموداری از خواسته های دموکراتیک اکثریت مردم ایران است حالم دگرگون شد.

آیا اعدام کودکان و نوجوانان و یا سنگسارهای پنهانی زنان و مردان جزو خواسته های دموکراتیک اکثریت مردم ایران بود؟ آن همه هجوم و توتالیتاریسم عینی در مصر حالم را بد کرد، بعدش سخت مسموم و مریض شدم . از بحث بیخود و خشن بود و یا مسمومیت غذایی؟ اهرام مصر را ندیده، از نیمه راه برگشتم و هنوز هم وقتی به یادم می آید، روحم مسموم می شود و خودم دلتنگ! راستی قرار است اسلام امروز بر سر فرهنگ های باستانی چه بلایی بیاورد؟

اخبار و پرونده مربوط به تخریب تئاتر شهر را ببینید و بالاخره ویدئوی اعتراض نهایی هنرمندان تئاتر را! در این ویدئو، چیزی که برایم حیرت آور بود این بود که تمام همدانشکده ای های سابق با سر و موی سپید دور تئاتر شهر جمع شده بودند تا اعتراض کنند ولی آقای سمندریان انگار نه انگار! هیچ تکان نخورده و عین دورانی که ما هیجده ساله بودیم و وارد دانشکده هنرهای زیبا شدیم بدون این که عبور زمان بر او اثری گذاشته باشد مثل شاخ شمشاد می آید و سخنرانی می کند!


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahasti ShahrokhiCommentsDate
رود خانه ای از شعر
3
Sep 10, 2012
محبوب و مردمی
4
Jul 31, 2012
در غیبت آن غول زیبا
63
Jul 23, 2012
more from Mahasti Shahrokhi
 
default

Attention -

by Iran sarbaz (not verified) on

If you are mosselman you cannot be a [Iranian] All islamic ideas and actions fundamentally is against Iran's [cullcher-Manesh]ofcurs If Iranians remember how they are - time for clean up.


پیام

افسوس

پیامواقعا جای تاسف داره که ببینی‌ چگونه بعد از ۳۰ سال تهاجم برنامهریزی شده فرهنگی‌ بیگانه، چه غربی و چه اسلامی، مردم ایران آنچنان از گذشته خود بی‌ خبر هستند که هیچ ارزشی برای این نمادهی فرهنگی‌ و تمددنی خویش قائل نیستند. اعراب حاکم بر ایران با برنامه ریزی درست موفق به آن شده اند که مردم را نسبت به این مسائل بی‌ اتنا کنند و هر غلطی که دلشان می‌خواهد در ایران آریایی بکنند.

 


default

Mardom be farhang

by MRX1 (not verified) on

Mardom be farhang deserve the regime that is be farhang. one complements another one! that is why I have always advocated that historical treasures should be stored and saved in foriegn musuemes.
Why on earth regime like IRI needs even theathre?