غزل کور مادر زاد

غزل کور مادر زاد
by Mahmoud Seraji
12-Aug-2009
 

چه فرق بین من و بین کور مادر زاد

که روی ماه تو دیدن نباشدم آزاد

مرا نیاز به این دیدگان روشن نیست

که چشم بسته به پای تو می‌توان افتاد

بگیر جان من‌ ای بهترین بهانه عمر

که بی‌ تو یک نفس از عمر هم حرامم باد

چه باک از اینکه مرا آشیانه شد بر باد

سرت سلامت و دل‌ شاد و خانه ات آباد

مرا مراد ز مردن به پای تو این است

که عمر خضر بگیرم ز تیغه جلاد

هر آنکه زخم دل‌ ما بدید با خود گفت

فدای قوت بازو و پنجه صیّاد

به آب دیده توان نرم کرد قلب ترا

نگو که رخنه محال است بر دل‌ پولاد

خدا پناه تو باشد گرت میسّر شد

مبر ز خاطر خود یاد شاهد ناشاد

 

محمود سراجی 


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahmoud SerajiCommentsDate
ترانه های فراق ۸
18
Nov 27, 2012
ترانه های فراق ٧
23
Nov 21, 2012
ترانه های فراق ٦
16
Nov 15, 2012
more from Mahmoud Seraji
 
mina64

beautiful

by mina64 on

it was such a beautiful and sensitive poem. It touched my heart deeply. Loved it


Minoospellerberg

غزل کور مادر زاد

Minoospellerberg


Your talent is astonishing and your way with words are beyond compare.  Thank you.