کارت معافی

کارت معافی
by Afshin Babazadeh
11-Mar-2009
 

کارت معافی

در اعتبار مستطیل خود

اسم و

      نام فامیل را می خواند

بی مقدمه

       نام پدر

       زمزمه می شود

و با امضای  سرهنگ وظیفه

                  نستعلیق

                  معاف می شوم

       از وظیفه ای بیجا.

در عکس شش در چهار

                  لبخند می زنم

و مهر معافی از گونه هایم می گذرد.

در پیاده روها

سربازهای ناکام

رژه می روند

       تا کاسه آش و

      خوابگاه

                         من  هم در شعر

                  منافع ملی را

       زیر پا می گذارم

 

افشین بابازاده
 


Share/Save/Bookmark

Recently by Afshin BabazadehCommentsDate
طرح
-
Nov 15, 2012
نه می توان
1
Jul 16, 2012
از پشت ها
-
Jan 11, 2012
more from Afshin Babazadeh
 
ramintork

Doroodeh Faravan

by ramintork on

The poem was so good that instead of going to bed at midnight I stayed up till 2:00 and wrote my own poem, and send it to Iranian.com.

So there you have it.

Good poems go a long way, they inspire and move you.

 


Anahid Hojjati

Nice poem.  Sincere and to

by Anahid Hojjati on

Nice poem.  Sincere and to the point.  I also like how this poem ends. Beautiful.