زاهد مکار

زاهد مکار
by Mahmoud Seraji
06-Oct-2009
 

یارب ار زاهد مکار نهد چهره به خاک
نیک داند که کند خاک پلیدی را پاک

دامن آلوده، تن آلوده، ردا آلوده
این بود زاد ره رجعت او در فتراک

ظاهرش پاک و درون ناک و عمل در لاک است
نییت‌اش ناسره، معجون ریا، جوهره ناک

مثل روباه فرو مایه به هنگام نبرد
با قوی چهره به خاک است و به اضعف سفاک

در تناسل و طعام افشرهٔ خصلت خوک
اشتهامند و شکمباره به یکسان چالاک

یارب از وسوسه و دغدغه این خنّاس
میگریزم به حریم حرم دختر تاک

بو که ز این گلشن دیرندهٔ ا عصار و قرون
گم کند گور پلیدش ورک رفته به لاک

خاک باید که کشد پرده بر این گنده لاش
به بود جای کثافات به اعماق مفاک

کاوه‌ای کو که زند اخگر خیزش به سکون
تا بخیزد شرر از نائرها تا افلاک

کو درفشی که بر آن مهر بود شیر سوار
کو فریدون که بمالد سر ضحّاک به خاک

هر چه پوشیده بود گفته ز نا محرم به
شاهدا در به صدف باشد اگر خفته چه باکMahmoud Seraji, aka M.S. Shahed


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahmoud SerajiCommentsDate
ترانه های فراق ۸
18
Nov 27, 2012
ترانه های فراق ٧
23
Nov 21, 2012
ترانه های فراق ٦
16
Nov 15, 2012
more from Mahmoud Seraji
 
mahnaz22

I can't get enough of his

by mahnaz22 on

I can't get enough of his poetry. Every one is so beautifully written.


moj101

WOW

by moj101 on

Wow!!! What a strong and beautiful poem!!!


default

Afarin!

by farrad02 on

Beautifully said!


Minoospellerberg

زاهد مکار

Minoospellerberg


Simply beautiful and heart felt.